Hemtjänsten måste köpa ut sprit

STOCKHOLM Hemtjänsten kan tvingas att köpa ut sprit till missbrukare. Det framgår av ett beslut av Socialstyrelsen som dock efter kritik ska behandla frågan igen.

Ett ärende med en man som är alkoholberoende sedan 25 år väckte frågan. Hemtjänsten förser honom -vid sidan av mat, cigaretter och annat – med alkohol två gånger i veckan och han är nöjd med servicen. Själv har han problem med balansen och har svårt att ta sig till närmaste systembutik. När han tvingas ta sig dit själv så ramlar han ofta.

Socialstyrelsen tog nyligen upp ärendet och kom fram till att hemtjänstens personal “inte har rätt att reglera Nils alkoholkonsumtion“, som det står om beslutet på hemsidan.
– Det är normaliseringsprincipen som styr. Brukarna ska kunna fortsätta leva det liv som de gjort tidigare, säger Mårten Wirén, handläggare på socialstyrelsen, till Metro.

En anonym alkoholhandläggare har dock ifrågasatt om hemtjänsten ska ordna sprit till sina klienter. Och nu ska beslutet ses över igen vid nästa möte 12 juni.

Etiketter:

Annonser