Brittisk prövning av svensk alkoholreklam

STOCKHOLM Alkoholreklam som riktas till svenska tv-tittare via kanaler i Storbritannien ska utredas där. Granskningsnämnden har i dagarna vänt sig med en begäran till sin brittiska motsvarighet Ofcom.

Bakgrunden är att IOGT-NTO ifjol anmälde flera bolag som medverkar i att alkoholreklam i tv når svenska tittare, trots att det är förbjudet.

Men TV3, TV6, TV8 och Kanal 5 och Kanal 9 uppger att man har säte i Storbritannien och följer brittiska regler. Där tillåts alkoholreklam i tv, men den måste vara måttfull och inte rikta sig till barn.

Granskningsnämnden beslutade i december att granska gå vidare med ärendet. Sedan dess har man låtit parterna yttra sig om reklamen och kanalernas jurisdiktion.

Häromdagen så skickade Granskningsnämnden/Myndigheten för radio och tv ett brev (pdf-fil, 5 sidor) till sin brittiska motsvarighet Ofcom. Dels för att höra dess åsikt om vilket lands regler bör gälla för de aktuella tv-kanalerna, men förvarnade även om att man kan återkomma med begäran att Ofcom ska agera i fallet.

– Det är jättebra att Granskningsnämnden nu tar det här vidare till nästa steg och speciellt att de så tydligt redogör för de här programbolagens starka koppling till Sverige. Precis som de skriver så är det svenskar och inte britter som ser de här sändningarna. Det är därför inte rimligt att det är brittisk lag som ska styra, säger Sara Heine, verksamhetschef för IOGT-NTO, till Drugnews.

Nykterhetsrörelsen har hela tiden hävdat effektlandsprincipen och hänvisat till att EU:s AV-direktiv (artikel 4) ger Granskningsnämnden möjlighet att begära av Ofcom att se till att programföretagen följer svensk lagstiftning.

Men det är inte tidigare prövat. Skulle det ändå inte gå menar att Heine att man får ta det till EU-nivå och granska om tv-företagen medvetet kringgår svensk lag genom att sända via London. Ärendet följs redan av EU-kommissionen.

• Svenska köp av alkoholreklam har ökat explosionsartat – från drygt 8 miljoner kronor vid millenieskiftet till 837 miljoner ifjol. Särskilt den del som sänds via tv – trots att det går emot svenska regler.

Etiketter:

Annonser