Fjärilspriset till Meri Helena Forsberg

Meri Helena Forsberg, ordförande Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, har tilldelats årets KSAN:s Fjärilspris för visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.

Hon får priset för bland annat “… för sitt uthålliga och långsiktiga ideella arbete med stort engagemang för frågor som rör kvinnors hälsa och alkohol, narkotika och läkemedel. Hon har även arbetat aktivt mot HIV/AIDS och trafficking“, enligt motiveringen.

Det är Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och narkotikafrågor och dess ordförande Maj-Inger Klingvall som i måndags delade ut priset i samband med KSAN:s årsmöte.

Etiketter:

Annonser