Syskon och kompisar “langar“

STOCKHOLM Kompisar och äldre vänner är vanligaste källor att få tag i alkohol för 15-17-åriga ungdomar. Men var femte som tänker bli full i Valborg köper av langare, enligt en enkät från försäkringsbolaget If.

1 002 ungdomar mellan 15 och 18 år intervjuades via telefon av Novus/PMF Research på uppdrag av If.

17 procent av hela gruppen uppgav att de trodde de skulle dricka sig berusade i Valborgshelgen (22 proc. av 17-åringar, 37 proc. av 18-åringar). Av de mellan 15 och 17 år som svarade att de skulle dricka, så är vanligast att äldre vänner köper ut (36 proc.) eller bjudas av kompisar (16 proc.).
Föräldrar handlar ut alkohol till 4 procent av de tonåringar som tänker dricka.

Vända sig till “professionella“ langare var vanligare (19 proc.) bland de yngre, medan bara 5 procent av 18-åringar gör det. If drar slutsatsen att langarna inriktar sig på yngre tonåringar och att det är “olustigt“ att kriminella söker kontakt med barn.

Samtidigt tänker alltså en klar majoritet av de unga tillfrågade inte bli berusad i Valborg, enligt enkäten.

Etiketter:

Annonser