Stora skillnader för ungas uteliv

STOCKHOLM Det är stora skillnader mellan kommunerna i att erbjuda ungdomars möjlighet till bra uteliv, exempelvis nyktra mötesplatser på helgkvällar. Endast var tredje kommun får godkänt av Ungdomens Nykterhetsförbund som gjort enkäten.

UNF har ställt sju frågor till landets kommuner om ungas möjlighet till inflytande och tillgång, variation och marknadsföring av nyktra mötesplatser, samt insatser vid högtider då många dricker.

Söderhamn hamnade i topp (4,7 poäng av 5 möjliga), tätt följd av Trollhättan, Lidköping, Borås, Luleå och Gävle. Minst poäng i UNF:s listning fick Torsås och Lilla Edet (0,9 poäng), med Hylte, Östhammar och Kils bara någon tiondel högre.

Bara 53 av de 139 kommuner som besvarade enkäten fick godkänt (minst 3 poäng).
– Våra kriterier är grundläggande, som att kommunerna ska ge unga möjligheter till inflytande över politiken som rör deras fritid och att fritidsgårdarna ska vara öppna på kväller och helger. Tyvärr verkar det spela stor roll var unga växer upp för vilken fritid de får, säger Linda Engström, ordförande för UNF.

Mot bakgrund av att var femte ung i åren 16-19 år i en annan studie uppger att de dricker alkohol för att de inte har något att göra, så är det allvarligt att så lite insatser görs för dem, menar UNF.

– Det är väl bra att de flesta kommuner har fritidsgårdar, men de bör då även vara öppna på fredags- och lördagskvällar och inte bara för högstadieelever. Det finns för få nyktra mötesplatser för äldre tonåringar, det är ju då många gör sin alkoholdebut, säger Linda Engström till Drugnews.

Om enkätsvaren i övrigt tycker hon att det är dåligt bara knappt hälften av kommunerna (47 proc.) har strategier för att öka ungas inflytande. Men är positivt överraskad över att många kommuner (86 proc.) är duktiga att brett marknadsföra sina drogfria arrangemang, exempelvis på sociala medier, annonser, direktkontakt.
Däremot har bara var tredje kommun extra tillsyn av hur alkohollagen följs vid stora högtider som förknippas med att många unga dricker.

UNF:s rekommendationer till kommunerna för att erbjuda unga ett bra uteliv:
• Skapa nyktra mötesplatser som uttalat vänder sig till målgruppen 16-19 år
• Se till att fritidsgårdar finns öppna sent på kvällarna under helger
• Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid
• Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa
minderårigas möjlighet att få tag i alkohol
• Gör en rejäl översyn av ungas uteliv i kommunen

• UNF:s rapport Ungas uteliv (excellark eller pdf-fil, 31 sidor), med ranking kommun för kommun.

Etiketter:

Annonser