Alkoholindustrin varnar för reklamförbud

JOHANNESBURG Ingen sponsring till idrotten! Ökad arbetslöshet! Skapar fler problem än det löser. Hoten är många från alkoholindustrin i Sydafrika när regeringen vill införa alkoholreklamförbud.

Reklamindustrin, som varnar för uteblivna intäkter på 2,2 miljarder kronor från marknadsföring av alkohol om förbudet drivs igenom, stämmer in och beklagar sig över den dåliga dialogen med regeringen.
Branschen påminner om att dryckesindustrin årligen sponsrar sportevenemang med stora summor och att många jobb skulle gå förlorade om reklamförbud införs.

Adrian Botha, som företräder industrins Förening för ansvarsfull alkoholanvändning, uttrycker sin besvikelse över att sydafrikanska regeringen inte längre söker samarbete med branschen. Reklamindustrins Odette van der Haar är lika besviken på att hälsodepartementet inte svarar på deras invit om samtal i frågan. Båda näringarna oroas av hotet om förbud för alkoholreklam.

Men hälsodepartementets talesman Fidel Habebe understryker att regeringen kommer att driva den här frågan vidare utan att blanda inte ekonomiska intressen.
– Vi kommer inte att kompromissa i den här frågan med någon. Vi är fast bestämda att göra något åt det gissel som alkoholmissbruket utgör i vårt samhälle, säger han till Financial Mail.

Sydafrika har ett högt alkoholtryck med hög konsumtion och missbruk och relaterade våldsbrott, trafikolyckor, barn föds med alkoholskador och alkoholens roll vid hiv-spridning har uppmärksammats. Regeringens beslutsamhet att driva en ansvarsfull folkhälsopolitik och begränsa alkoholreklamen är ett svar på detta.

Hälsodepartementets attityd gentemot de ekonomiska intressena är dessutom helt i linje med rekommendationen i WHO:s globala alkoholstrategi som antogs för två år sedan att försöka hålla alkoholindustrin och andra ekonomiska intressen utanför lagstiftningsprocessen.

Etiketter:

Annonser