Lag för ersättning till fosterbarn

STOCKHOLM I torsdags lade regeringen ett lagförslag om att ge de vanvårdade barnhemsbarnen möjlighet till ett schablonbelopp på 250 000 kronor. En ny nämnd ska inrättas för att bedöma varje enskilt fall.

Det var efter överenskommelse med den rödgröna oppositionen som alliansregeringen gick med på att de tusentals personer som farit illa som barn under tiden de omhändertogs av samhällets ska få upprättelse och möjlighet till ersättning.

I en lagrådsremiss föreslås nu att bland annat inrätta en ny nämnd som ska bedöma de enskilda ärendena. Möjlighet till ersättning ska gälla de barn som någon gång under åren 1920-1980 utsattes för allvarliga övergrepp eller försummelser vid placering av sociala myndigheter.

Lagändringarna föreslås gälla från 1 januari 1913.

I höstas anordnades en särskilt upprättelseceremoni i Stockholms stadshus där 1 300 personer närvarade och riksdagens talman framförde en ursäkt till de drabbade för hela samhällets vägnar.

Mycket fokus har lagts på att förbättra vården för dagens barn som sociala myndigheter omhändertar. Men:
“Den statliga tillsynen liksom andra granskningar visar dock att det fortfarande finns brister. En viktig del i upprättelseprocessen är därför att förbättra och säkra samhällsvården av barn och unga“, skriver företrädare för sju riksdagspartier på DN-debatt.

• Information om upprättelseprocessen kan fås via ett dygnet-runt-öppet telefonnummer: 08-405 40 10 (personliga samtal vardagar klockan 9-11, 13-15).

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.
Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Etiketter:

Annonser