Unga ska skyddas mot alkoholreklam

Regeringen oroas över att alkohol- och tobaksreklam riktas mot barn och unga, bland annat via TV och sociala medier, och har nu beslutat utreda omfattningen och hur tillsynen kan bli bättre, skriver ansvarig minister Maria Larsson (KD) på Drugnews-debatt.

Vi har en glädjande utveckling när det gäller ungas alkoholvanor. Ungdomars drickande har minskat sedan år 1977, då nio av tio niondeklassare drack alkohol. Enligt den senaste rapporten från centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, är det nu drygt hälften i årskurs nio som druckit alkohol. Även ungas tobakskonsumtion har minskat de senaste två åren.

Allt är dock inte väl. Enligt Karolinska institutet tycks den grupp ungdomar som storkonsumerar alkohol dricka ännu större mängder nu än tidigare. Den genomsnittliga debutåldern för alkohol är 14 år och det är fortfarande fler niondeklassare som dricker alkohol än som inte gör det.

En av de allvarligaste konsekvenserna är den ökade våldsrisken. Våld och alkohol hänger ihop. Vid åtta av tio våldsbrott finns alkohol med i bilden. Berusade ungdomar löper ökad risk att drabbas av brott, övergrepp och olyckor.

Undersökningar visar att 25 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs två har hamnat i bråk eller slagsmål i samband med att de druckit alkohol. Motsvarande andel bland flickorna är 14 procent.

Marknadsföringen av alkohol har de sista de sista åren mer än fördubblats, till över 800 miljoner kronor. Ungefär hälften av summan går till TV-reklam sänd från utlandet. Det har även blivit vanligare med alkoholreklam via internet och sociala medier.

Forskning visar att det finns ett samband mellan exponering av marknadsföring av alkohol och ungas konsumtion av alkohol. De unga som redan dricker alkohol ökar sin konsumtion och debutåldern för alkoholkonsumtion sänks hos de unga som ännu inte börjat.

Sen tidigare har vi tillsyn över marknadsföring och försäljning av alkohol och tobak. Statens folkhälsoinstitut, som har det nationella tillsynsansvaret för alkohol- och tobakslagstiftningen, och Konsumentverket, som har tillsyn över marknadsföring av alkohol och tobak, har dock svårigheter att bedriva tillsyn på internet. Även för tillsynen av en ökande handel med alkohol på nätet och ökande marknadsföring av e-handel, saknas det tydliga regler.

Även alkoholleverantörernas granskningsman har uttryckt behov av tydligare regler och bättre tillsyn. Alkoholnäringen har själv identifierat problem med näringsidkare som bryter mot branschens egna uppförandekoder. Marknadsföring av alkoholdrycker får inte, enligt gällande lag, rikta in sig särskilt till barn och unga som inte fyllt 25 år. Även vid hemleverans av alkohol gäller samma åldersgräns som vid köp på systembolaget.

Därför har regeringen nu beslutat att utreda omfattningen av marknadsföringen som riktas till barn och unga och hur tillsynen kan effektiviseras. Utredningen ska även föreslå åtgärder som minskar risken för att barn och unga exponeras för olaglig alkohol och tobaksreklam.

Vidare ska utredningen lämna förslag på hur handeln över nätet med alkohol ska tillsynas och hur ålderskontrollen kan säkerställas.

Alkohol- och tobaksvanor grundläggs ofta i unga år. Kan debut i alkohol- och tobakskonsumtion skjutas upp ökar möjligheterna att inga skadliga alkohol- och tobaksvanor etableras.

Etiketter:

Annonser