Avtal om ökad kamp mot droger

STOCKHOLM En internationell överenskommelse för en “human och balanserad narkotikapolitik“ undertecknas på måndag av representanter för Sverige, Ryssland, USA, Storbritannien och Italien i samband med invigningen av World Forum Against Drugs, erfar Drugnews.

Det sker på svenskt initiativ och överenskommelsen om en intensifierad kamp mot narkotika blev klar vid en middagsträff som barn- och äldreminister Maria Larsson anordnade för de fem länderna i söndags kväll.

Den väntas innehålla skrivningar om att vare sig en legalisering av vissa drogpreparat eller “krig mot narkotika“-strategi kan undanröja världens drogproblem. Utan att länder tillsammans måste arbeta för att minska efterfrågan och tillgången på narkotika med såväl folkhälsa som rättsliga åtgärder för att skydda sina ungdomar och samhällen. Strategier som tas fram ska vila på FN:s narkotikakonventioner.

Även om en överenskommelse ofta blir allmän, så är denna helt klart ett svar på den legaliseringslobby som senare år varit mycket aktiv internationellt och fått stöd av några kända personer. Nödvändighet av fortsatt global narkotikakontroll, prevention, ungas rätt till en drogfri uppväxt (enligt Barnkonventionen) och missbruksvård med sikte på drogfrihet, väntas finnas med i Stockholmsdeklarationen.

Den presenteras och ska undertecknas på Münchenbryggeriet av statsrådet Maria Larsson tillsammans med nationella narkotikasamordnarna Gil Kerlikowske, USA, Viktor Ivanov, Ryssland, Gus Jaspert, Storbritannien, och Giovanni Serpelloni från Italien.

Tredagarskonferensen World Forum öppnas av drottning Silvia.

• Fotnot: MEDIA – Maria Larsson medverkar måndag morgon I TV4 kl 06.45 och i Sveriges Radio P1 vid ca kl. 07.40

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser