Halvvägshus – en drogfri plats

Vikten av en trygg och drogfri plats efter fängelsevistelse eller behandling mot droger. Det betonas i flera program, bland andra amerikanska Oxford House-modellen som finns i flera länder idag.

Ett seminarium på World Forum i Stockholm i måndags ventilerade vad som händer när personer kommer från missbruksvård eller fängelsevistelse. I panelen satt tre personer med lång drogfrihet bakom sig och med erfarenhet av att stötta missbrukare och kriminella.

Christer Karlsson, som grundade Kriminellas revansch i samhället 1997, Jesse Perera, från Sri Lanka Mithuru Mithuro Movement som bildades 1987, samt Paul Molloy som grundade Oxford House i USA 1967. De tre presenterade ett batteri av åtgärder som måste uppfyllas för att deras bröder ska kunna lyckas i sin nya drogfria tillvaro. Det viktigaste kravet är total drogfrihet.

Oxford House bildades då staden av ekonomiska skäl skulle stänga ett halvvägshus, de boende engagerades sig och hyrde istället själva huset. Nu finns 1 567 Oxford Houses i USA och det finns avknoppningar ibland annat Kanada, Australien, Storbritannien och Ghana.

Cirka 80 procent av de boende kommer direkt ifrån fängelsevistelse och behandlingshem. Det ideala antalet boenden i varje hus anses vara 10-12 personer.

Det finns tre krav som ställs för att få öppna ett Oxford House.
Boendena ska vara demokratiska. De ska vara självförsörjande och om någon i boendet tar ett återfall får denne genast lämna huset.

– Det är tufft, men det fungerar därför att det blir en omedelbar konsekvens av återfallet. Det ger dem som bor i husen en trygghet, de kan lugnt fortsätta med sitt eget tillfrisknande, säger Paul Molloy, som idag även sitter i styrelsen för i Frälsningsarmén rehabiliteringscenter, till Drugnews.

Av 26 000 hyresgäster förra året fick 4 000 lämna på grund av återfall. För att få en plats i ett hus sker en omröstning. Åtta av tio måste säga ja för att man ska få en plats.

Boendena tar inte emot stöd från någon myndighet eller organisation och de som bor i husen ska ordna jobb och betalar motsvarande cirka 700 kronor vecka i hyra. Boendena är könsseparerade, kvinnor har sina egna hus. Samtliga hus hyrs av privata eller kommunala hyresvärdar. Hyresgästerna får bo kvar så länge de själva önskar.

USA:s förre antidrogtsar, Robert DuPont, betonade vid mötet att Oxford house har haft stor betydelse för att många har kunnat återvända till samhället igen.

Svenska Kris – som också numer har systerorganisationer i andra länder – hämtar vid fängelseportarna vid muck. Kontakt tas redan under tiden i fängelset, ofta vid ett informationsbesök. I Sverige finns idag 25 lokala Krisföreningar som alla besöker anstalter i sina områden.

Föreningen har funnits i 14 år och har utvecklat ett effektivt nätverk av olika samverkanspartners, bland annat med Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse.

Förutom de traditionella verksamheterna fokuserar Kris på fyra specialområden:
• Internationellt arbete, föreningar öppnats i ett flertal länder bland annat på Jamaica och i Vitryssland. Inom kort öppnas en förening i Japan.

• Arbete mot gängkriminalitet, två hus finns dit gängmedlemmar kan komma och få både behandling och hjälp att komma ifrån gängen.

• Drogpreventivt arbete, föreningen syns ofta i debatten och profilerar sig med preventivt arbete mot droger.

• Drogfrihet.
– Vi arbetar också aktivt för att klarare uttrycka vad organisationen står för, alltså total drogfrihet, säger Christer Karlsson till Drugnews.

Sri Lanka Mithuru Mithuro Movement, arbetar på liknande sätt, för närvarande disponerar man fem hus där cirka 400 personer ges aktivt stöd för ett drogfritt liv.
– Vi fokuserar mycket på människans andliga utveckling, men vi lägger oss inte i vilken religion eller filosofi våra boende vill fördjupa sig i, säger Jesse Perera.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser