Drugnews tar tempen på World Forum

Hundratals deltagare samlades på Münchenbryggeriet i Stockholm för tredje upplagan av World Forum Against Drugs. Kunskap, mingel och debatt – Drugnews talade med flera i vimlet.

Enkäter & Foto: BRUCE CLARK, PERNILLA RÖNNLID, SVEN LILJESSON


Munawar Fiaz Sunny, 30 år, psykolog på Sunny Trust International, Pakistan

• Vad lockar mest här på World Forum?

– Vi vill samarbeta och jag vill öka mina kunskaper. Igår lyssnade jag på ett föredrag om cannabis effekt på hjärnan och idag har jag lyssnat på ett föredrag om legalisering och medicinsk användning av marijuana. När vi pratar med våra patienter om droger har de starka åsikter och tror på myter om cannabisanvändning, så de här föredragen har varit väldigt viktiga och informativa.

• Drogsituationen i Pakistan?

– I Pakistan är drogproblemen omfattande och problemen ökar, speciellt bland kvinnor. Problemen skiftar. Först hade vi ett ökande problem med heroinmissbruk, sen skiftade det till att handla om cannabis, sen tillbaka till psykoaktiva droger. Idag är blandmissbruk vanligt. De kulturella och religiösa värderingarna är starka i Pakistan och det gör att många har svårt att söka behandling.

• Vad tycker du om “Stockholmsdeklarationen“ (som Sverige, Ryssland, USA, Italien och Storbritannien hittills har undertecknat)?

– Den är bra. Insatserna och kampen måste fortsätta. Vi är från skilda länder och regioner, det finns sociala och kulturella skillnader, men vi har ett gemensamt mål – en drogfri värld. Vi kan visa världen att vi kan enas tillsammans och kämpa tillsammans för den här saken.


Erik Leijonmarck, 27 år, analytiker specialiserad på narkotika och organiserad brottslighet, Institutet för säkerhets- och utveckling, (ISDP) i Nacka

• Vad anser du om överenskommelsen (“Stockholmsdeklarationen“)?

– Jättebra initiativ, viktigt att länder samarbetar och tar strid för FN:s narkotikakonventioner. Men det räcker inte, det gäller att ta samhällsdebatten i respektive land och internationellt och bemöta lobbyister som vill legalisera droger.

De gör det lätt för sig genom att kritisera ett befintligt kontrollsystem, som visst behöver utvecklas, men de presenterar inga konkreta alternativ.

• Vilket är det mest oroande drogproblemet, tycker du?

– Mer tillåtande attityder bland unga mot främst cannabis, som bygger på en felaktig grund och kommer leda till ökad konsumtion. Det vore ett misstag att göra samma misstag som med tobak och alkohol, det vill säga öppna portarna för narkotika. Det är svårt att backa bandet om man skulle börja ge efter och avkriminalisera. Och organiserade brottsligheten skulle fortsätta med narkotika, se bara handeln med smuggelcigaretter och illegal alkohol som finns.

• Vad tycker du om World Forum?

– Det behövs, detta är mitt andra besök. Det ger mycket, träffar folk, nätverkar och inspireras och får argument. Exempelvis lyssna på professor Bertha Madras som berättar om hur farlig cannabis är och utifrån en vetenskaplig tyngd.


Yin Ying, arbetar på Central Narcotics Bureau, Singapore

• Vad lockar mest här på forumet?

– Jag vill lära mig mer om droganvändning, speciellt i EU och den här delen av världen. Jag kommer från en liten stad och vi behöver veta mer om hur resten av världen klarar problemen och lära mer om till exempel drogtester och drogpolicys.

Allt jag lyssnat på har varit väldigt uppfriskande och gett mig nya vinklar. Jag kan inte säga att det handlar om en kulturchock, men jag kan se problemen från nya perspektiv.

Jag är väldigt imponerad av talarnas kunskap. Jag får mycket mer än bara ett möte. Kiran Bedi, den indiska före detta polischefen, imponerade på mig. Jag blev väldigt inspirerad av henne och hur hon som asiatisk kvinna gjorde så mycket i ett väldigt mansdominerat yrke.

• Hur skulle du beskriva drogsituationen i ditt hemland?

– Våra utmaningar liknar de som finns i resten av världen. Vi har problem med både tillgång och efterfrågan på droger. Vi ser mer och mer ungdomar bli beroende och det kommer nya psykoaktiva droger som vi behöver förhindra från att komma in i landet.
I vår del av världen är Singapore ganska ensamt att stå för “harm prevention“ istället för “harm reduction“.

• Vad tycker du om deklarationen?

– Jag stöder syftet med deklarationen, men känner att jag måste sätta mig in mer i vad den innebär. Men vi behöver internationellt samarbete kring frågor som påverkar hela världen, droger är ett internationellt problem, inte ländernas egna problem.


Peter Rorstad, 62, från Storbritannien, verkställande chef för International Council on Alcohol and Addictions.

• Vad anser du om “Stockholmsdeklarationen“?
– Jag har inte hunnit läsa deklarationen ännu, så jag kan inte uttala mig om den.

• Drogsituationen i UK?
– Det beror på vem du talar med, myndigheterna påstår att det har blivit bättre. Men missbrukare får inte den effektiva vård de har rätt till, det behövs helt klart mer än idag. Dessutom stängs missbruksvårdskliniker över hela landet i rasande takt.

• Vad tycker du om World Forum?

– Det som intresserar mig mest är att följa debatten. Det är två sidor som kastar tegelstenar på varandra, dels legaliseringsrörelsen och dels som här på WFAD, den restriktiva sidan. Diskussionen är vital för det framtida arbetet, men det får inte bli fel då kan slaget vara förlorat.


Ylva Bäckman, 47, boendeansvarig på Dianova Sverige, som bedriver vård och behandling av missbrukare och ingår i Dianova International.

• Vad lockar mest här på forumet?
– Jag var precis på en föreläsning om cannabis ibland annat Kanada och Denver. Det är intressant hur något som ändå är illegalt kan förskrivas lagligt. Och så det otroliga läckaget. I eftermiddag ska jag lyssna på en föreläsning om harm reduction.

• Är konferenser som WFAD viktiga?
– Ja, det internationella arbetet är intressant. Och jag, som själv jobbar med klienter i min organisation, har här fått kontakt med en kille från ett behandlingshem i Senegal. Idag ska vi äta lunch för att prata om hur de arbetar och han ska se hur vi jobbar.

• Trender när det gäller droger bland era klienter?

– För några år sen var man ren heroinist eller ren amfetaminist. Nu, bland alla ungdomar vi får in, så är det “gott och blandat“ och de börjat väldigt tidigt med tunga droger. I min generation började man röka, sen dricka, fortsatte kanske med hasch och sen till tyngre droger när man var lite äldre. Så ser det ju inte ut idag. Nu är drogerna så tillgängliga och bilden har ändrat sig. Den största hälaren idag är ju brevbäraren.


Abdoulaye Diouf, 49 år, sociolog på NGO Center of Sensetizing and Information on Drugs, Dakar, i Senegal

• Vad lockar mest på forumet?
– Jag är intresserad av att lära vad som görs mot droger i världen, eftersom många har mer erfarenhet än vi av att möta problemen. Jag hoppas börja samarbeta här med andra organisationer och att mitt deltagande kan hjälpa afrikanska länder samarbeta med européer och amerikaner. Kampen mot droger måste börja genom att vi får hjälp i våra områden. Vi är engagerade, men vi har inte resurserna, inte kapaciteten. Får vi hjälp att stoppa drogerna i Afrika, i Latinamerika och i Asien, kan de droger som kommer in i Europa stoppas.

• Drogsituationen i ditt hemland?

– Vi har varit ett transitområde för narkotika, de kom från Latinamerika, passerade Senegal och gick vidare till Europa, Ryssland eller Kina, men nu stannar drogerna även i landet. Förut missbrukades bara cannabis i Senegal, numera också kokain och heroin. Vi söker strategier och samarbeten för att möta situationen eftersom problemen växer i vår del av världen.

• Vad tycker du om Stockholmsdeklarationen?
– Lösningen på drogproblemet är internationella sammanslutningar. Det är viktigt att ha finansiella resurser och kapacitet att genomföra förändringar och möta drogsituationen, i Afrika har vi inte det. Men krafter, som till exempel WFAD, kan hjälpa oss göra det.


Maria Wallander, 34 år, socionom på Maria Malmö, öppenvårdsmottagning för unga.

• Vad lockar mest här på forumet?

– Jag är här för att jag tyckte att det lät intressant med föreläsningar om ungdomars hjärnor och droger och nu ska jag lyssna på en föreläsning med Bertha Madras om det. Igår var jag på en föreläsning om nya syntetiska droger, där behöver man hålla sig uppdaterad hela tiden. Det var intressant att höra om rättsprocessen.

• Hur skulle du beskriva drogsituationen i Malmö?

– Vi har mycket cannabis, men också tramadol. Just tramadolen utmärker Malmö, tror jag. Kokain är också väldigt vanligt bland ungdomar. Det är de tre stora drogerna och så alkohol så klart. Vi får in mest cannabisrelaterade fall på Maria Malmö, men det är ju utifrån att det är olagligt och därför reagerar fler på det.

• Vad anser du om Stockholmsdeklarationen?
– Det är inte där jag har mitt fokus. Jag vill hålla mig neutral och opolitisk utifrån vad jag jobbar med, så jag kanske är lite unik här. Jag vill hämta in mer kunskaper och information.


Michele Bellasich, 54 år, italienare bosatt i Sverige sedan länge. Han är ordförande i Dianova Sverige.

• Vad anser du om överenskommelsen (“Stockholmsdeklarationen“)?

– Deklarationen är ett viktigt steg att ta klar och tydlig ställning mot den nymodernistiska trenden om liberaliseringstendenserna. Mycket viktigt att Storbritannien gjort en radikal förändring av sin narkotikapolitik och skrivit under deklarationen, detta ger en tydlig signal mot liberaliseringen. Även viktigt att stora länder som Ryssland och USA skrivit under.

• Drogsituationen idag?

– I den ekonomiska krisens tid skär nu Sverige ner på de sociala åtgärderna som till exempel missbrukarvård, det leder till en ökad stigmatisering av missbrukarna. Regeringen borde öronmärka de pengar som behövs för att missbrukare ska få den hjälp de är i behov av.

• Vad har du lärt på World Forum?

– Vad som intresserat mig särskilt är föreläsningarna om cannabis och de nya nätdrogerna. Exempelvis forskning om de skador i hjärnan som missbruket leder till. Och att kriminella kan vara på väg att producera droger lokalt, de slipper då de långa smugglingsvägarna.


Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser