Brottsbekämpning och vård i Rio

Drogsituationen i Rio de Janeiros mest utsatta slumområden belystes under World Forum. Stadens säkerhetsansvarige polischef, José Mariano Beltrame, beskrev hur brottsbekämpning och missbruksvård numer går hand i hand i ett Brasilien som snart arrangerar fotbolls-VM.

José Mariano Beltrame är chef för över 50 000 poliser i metropolen Rio. I en stad med drygt 6 miljoner invånare och 900 fattigområden (favelor), har myndigheten fullt upp att göra. På ett seminarie om narkotika- och säkerhetsläget i Brasilien betonade han dock att bara ett fåtal slumområden utsätts för grov brottslighet.

Landets befolkning på över 160 miljoner invånare är heterogen, trots en ekonomisk tillväxt så har flera det svårt och har sökt sig till storstäderna.

Narkotikasituationen är problematisk, särskilt efter ett ökat utbud av billigt crack kokain. Brasilien gränsar till de länder i världen som producerar mest kokain, narkotikan orsakar stora samhällsproblem.

Den utbredda narkotikatrafiken för med sig svåra konsekvenser för samhället, såsom våld inom familjen, barnarbete och sexuell exploatering. Regeringen beslutade före årsskiftet att satsa motsvarande 14 miljarder kronor för att få bukt med drogproblemen. Antalet patrullerande poliser i slumområden ska öka, över 300 läkarmottagningar ska öppnas och 600 härbärgen med behandling byggs.

Men det är svårt att övertyga beslutsfattare och vanligt folk om att det inte går att lösa enbart med polisiära insatser.
– Av tradition har det varit den allmänna uppfattningen att polisen ska lösa alla problem. Men här måste alla departement och kommunala inrättningar arbeta tillsammans för att nå framgång, säger José Mariano Beltrame till Drugnews.

Senare åren har stora utbildningsprogram dragits igång, 170 poliser har utbildat drygt en halv miljon tonåringar i landet om droger. I Rio har 50 000 ungdomar fått särskilt ansvar för arbeta med samhällsproblem i allmänhetens intresse.

– Polisen kan bara göra det polisiära arbetet och vi lägger grunden för att missbrukare ska komma bort från gatorna. Här går brottsbekämpning och behandlingsinsatser, från de 119 olika behandlingscentren som öppnats i favelorna, nu hand i hand, säger José Mariano Beltrame.

Polisen hade identifierat 22 särskilt utsatta områden i Rio, som styrts av kriminella gäng, dessa har nu återtagits av polisen. I slutet av förra året gick flera tusen soldater och poliser in och tog två stora favelor, Rocinha och Vidigal, i en pacificeringskampanj, utan att ett skott avlossade.

I fyra “ockupationssteg“ återförs favelorna under samhällets kontroll. Återtagandet sker med hjälp av tungt beväpnad polis som går in och med vapen tar tillbaka favelan.

Men till skillnad mot tidigare, då polisen brukade dra sig tillbaka efter razziorna, så stannar man nu kvar, denna närvaro har markant minskat brottsligheten. I nästa steg kommer särskilda pacificeringsstyrkor (UPP) in och etablerar lokala polisstationer och söker samarbete med lokalbefolkningen. I steg fyra stöttas kommunala och frivilliga organisationer för lokal verksamhet, exempelvis starta behandlingscentra för missbrukare.

Polisen griper kriminella och langare, medan missbrukare erbjuds vård vid enheterna.
Förra året tackade 3 100 missbrukare ja till vård, av dessa var 600 barn. Hittills i år har sammanlagt 3 600 missbrukare, inklusive 500 unga, gått med på frivillig vård.

En förändrad lagstiftning i kombination med tvingande behandlingsinsatser skulle kunna förbättra situationen ytterligare, anser Beltrame.

Satsningarna mot drogproblemen utlyses samtidigt som planeringen fortsätter inför fotbolls-VM i Brasilien 2014. Men Internationella Fotbollsfederationen har krävt att det alkoholförbud som finns sedan 2004 på sportarenor i landet tas bort under VM. En av huvudsponsorerna är nämligen bryggeriet Anheuser-Busch med ölet Budweiser.

Efter hårt tryck från Fifa ska nu alkohol serveras på VM-arenorna.
– Efter att alkoholförbudet infördes har våldet i samband med fotbollsmatcher minskat dramatiskt, de positiva effekterna kan också ses i favelorna under de dagar fotboll spelas, säger José Mariano Beltrame som underviker kommentera vad han tycker om att ölförbudet tillfälligt hävs under VM.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser