I Sverige super flickor som pojkar

STOCKHOLM Sverige är enda land i Europa där unga flickor dricker alkohol som pojkar, visar en stor drogvanestudie i 36 länder. Svenska 16-åringar röker dock mindre och betydligt färre har prövat narkotika, än sina jämnåriga kamrater på kontinenten.

Det är totalt 105 000 skolelever som ifjol svarat på frågor i den stora Espad-studien (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), som sammanställs av svenska CAN. Det är femte gången sedan starten 1995 som 16-åringars drogvanor i europeiska länder jämförs.

I resultaten som presenterades i torsdags framgår att andelen europeiska elever som druckit alkohol senaste månaden har sjunkit sedan 2003 (61 procent) till 56 procent ifjol, enligt enkäten. Svenska elever dricker ännu mer sällan (38 procent).

Men nordiska ungdomar har högre snittkonsumtion av alkohol jämfört med sina jämnåriga på kontinenten. Danska ungdomar ligger högst. Svenska elever har jämförelsevis något lägre berusningsdrickande. I Sverige uppger 31 procent av 16-åringarna att de druckit minst motsvarande en helflaska vin vid samma tillfälle senaste månaden. Europasnittet är 39 procent.

Men anmärkningsvärt är att svenska flickor dricker alltmer som pojkar, medan flickor i Sydeuropa ofta har betydligt lägre konsumtion.
– Sverige är det enda land där fler flickor än pojkar uppger att de intensivkonsumerat senaste 30 dagarna och ett av få länder där pojkar inte dricker signifikant mer än flickorna, berättar Björn Hibell som sammanställt ländernas data.

Han förklarar det med en kraftig minskning av alkohol bland svenska pojkar, men som inte följts av samma trend bland flickorna. Tonårspojkar dricker mest öl, medan flickor dricker såväl öl, som cider och alkoläsk.

Vad gäller tobak så röker svenska elever i mindre utsträckning än övriga Europa, 21 procent av de svenska unga uppgav att de rökt senaste månaden jämfört med 28 procent i snitt av länderna.

Narkotikaerfarenheten är mycket olika bland de europeiska ungdomarna. I snitt uppgav 17 procent i fjolårets enkät att de någon gång rökt cannabis, den vanligaste illegala drogen. Tre procent hade prövat ecstasy och amfetamin.

Cannabis är det få unga i Sverige (9 procent, varav 11 procent pojkarna, 5 procent av flickorna) tillsammans med Island, Finland (11 proc.) och några Balkanländer (ca 4-5 proc.) som prövat. Högst ligger Tjeckien (42 procent prövat) tätt följd av Frankrike (39 proc.) och Monaco (37 proc.).

– Intressant är att det ofta finns en samvariation för länder som ligger i topp för tobak, alkohol och cannabis. Har unga rökt och druckit mer, så finns det kanske även en acceptans för andra droger, säger Ulf Guttormsson från CAN till Drugnews.

I några frågor om ungdomars riskuppfattning av olika preparat framgår att fler ser mindre allvarligt på cannabis nu än tidigare, medan de sett ganska lika på alkohol över åren. En attitydförändring som märks i hela Europa.

Espad-studien 2011 släpps samtidigt i alla 36 deltagande länder och kommenteras nationellt.

Statsekreterare Ragnwi Marcelind (KD) på Socialdepartementet gläds åt att svenska elever dricker och röker mindre och använder narkotika mer sällan än genomsnittet i Europa.

– Information och förebyggande insatser fungerar. Anmärkningsvärt är att svenska flickor dricker mer som pojkar och vi måste följa upp det. Vad gäller cannabis, så är det oroande att många unga inte ser allvarligt på cannabis. Vi har nu inlett en storstadssatsning riktad mot unga och föräldrar, säger hon till Drugnews.

Ungdomens Nykterhetsförbund anser att det är bra att alkoholkonsumtion minskar bland unga, mer bland svenska pojkar än bland flickor. Men studien visar att det behövs mer arbete med attityder till supande.
– Det är positivt att fler unga väljer att skjuta upp sin alkoholdebut, men behovet av en aktiv alkoholpolitik i Europa är fortfarande mycket stort, säger Linda Engström, UNF:s ordförande.

• Fotnot: Rapporten Espad 2011 (pdf-fil, 390 sidor) med 105 000 elevers enkätsvar i 36 länder kan laddas ner via Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Spanien är inte med studien. Holland, Kosovo och delar Bosnien samlade in data sent på året och förs in senare.

Etiketter:

Annonser