Fransk president vill inte legalisera

PARIS Frankrikes nya president François Hollande säger att det är uteslutet att ändra position om att avkriminalisera cannabis. Detta som svar på att bostadsministern Cécile Duflot tidigare i veckan uppgav att hon stöder en legalisering av drogen.

Duflot, som leder franska Gröna partiet, sade i tisdags att hon stöder en legalisering av drogen.

Två dagar senare kommentade nyvalde presidenten Hollande (socialist) att det är kommer inte på fråga att ändra position om att avkriminalisera cannabis, enligt franska medier.

I Frankrike har missbruk av marijuana/hasch ökat senare år. I den nya stora Espad-undersökningen över 16-åriga skolelevers drogvanor uppgav ifjol 39 procent av franska tonåringar att de någon gång prövat drogen. Det är näst högst i Europa, där genomsnittet är 17 procent.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser