Norge: tobak under disk fungerar

OSLO En majoritet av norrmännen stöder exponeringsförbudet av tobaksvaror som infördes 2010. Säljställena följer lagen och de flesta konsumenter anser att förbudet hindrar unga från att få tag i tobak, visar en studie.

Uppföljningen av lagen att flytta tobak under disk från januari 2010 har gjorts av norska forskare som nu fått studien publicerad i tidskriften Tobacco Control (pdf-fil, 8 sidor).

Undersökningen har gjorts i flera delar – dels kontroll av 351 butiker, dels om åsikter via webbenkäter med cirka 900 deltagare och intervjuer i tio fokusgrupper med rökare före och efter förbudet infördes.

Oanmälda slumpvisa besök i 351 livsmedelsbutiker i hela Norge gjordes för att se hur tobaken förvarades. 97 procent hade cigaretter och rulltobak i neutrala skåp enligt lagen. Snus förvarades i 98 procent på rätt sätt.

Stödet för nya lagen ökade under första året med nya lagen, visar enkäterna. I november 2010 ansåg 74 procent av de som inte nyttjar tobak att förbudet är bra, dessutom var tredje dagligrökare och nära varannan snusare var positiva.
En majoritet av de tillfrågade tyckte att lagen gjort det svårare att börja röka och lättare att sluta.

Av tobaksanvändarna i fokusstudien var det särskilt de unga som tidigare frestats att handla när de såg varan i affären, (46 procent av 15-24 åringarna). Efter förbudet tyckte 31 procent av tobaksköparna att det blivit svårare att välja märke av tobaksmärkena.

Tobaksjätten Philip Morris har stämt norska staten för att exponeringsförbudet infördes. Förhandlingar hölls nyligen, i augusti kommer domen. I tingsrätten frakom att förbudet leder till minskad rökning bland minderåriga, rapporterar Tobaksfakta.

• Först med att placera tobak under disk eller neutrala skåp var Island 2001. Sedan Thailand, Kanada, Irland, Australien, Finland. Svenska regeringen vill avvakta om exponeringsförbud har effekt innan man tar ställning.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser