Färre cigaretter i tullens beslag

STOCKHOLM Tullens statistik för första halvåret visar på en minskning av beslagen av cigaretter och sprit, medan beslagen av narkotika och dopningsmedel ökar.

Under första halvåret 2012 beslagtog tullen bara drygt sju miljoner cigaretter, vid sammanlagt 452 beslag. Första halvåret 2011 var beslagtog över 13 miljoner cigaretter och första halvåret 2010 mer än 60 miljoner cigaretter.

Även beslagen av sprit har sjunkit jämfört med tidigare år. Knappt 30 000 liter beslagtogs av tullen under första halvåret. Under samma period i fjol tog tullen nästan 50 000 liter. Beslagen av vin och öl ökar däremot något. Under första halvåret beslagtog tullen 212 000 liter öl, drygt 30 procent mer än året innan. Nästan 37 000 liter vin beslagtogs, en ökning med 50 procent.

Något som också ökar är antalet beslag av narkotika. Bland annat ökar både mängden beslagtagen marijuana och cannabisharts. Marijuanan och cannabishartsen återfinns ofta i den så kallade myrtrafiken, en benämning på smuggling av mindre mängder narkotika.

Det är främst cannabisprodukter för eget bruk eller för försäljning i begränsad omfattning. Under första halvåret beslagtogs 232 kilo cannabisharts och 207 kilo cannabis. Smugglingen av cannabisprodukter sker bland annat i postflödet via Malmö och Stockholm, men även i resandetrafiken över Öresundsbron och Helsingborg.

Beslagtagen ecstasy har ökat kraftigt det första halvåret 2012, både i antal beslagtagna tabletter och antal beslag, 2 104 tabletter 2012 jämfört med 41 tabletter första halvåret 2011. Beslagtagen metamfetamin har också ökat jämfört med föregående år 22,2 kilo 2012, jämfört med 2,98 kilo 2011. Däremot är det mindre än första halvåret 2010 då tullen tog över 34 kilo metamfetamin.

Beslagtagen amfetamin är på en fortsatt hög nivå första halvåret med 36,4 kg, medan beslagen av heroin stannar på under fem kilo, en halvering jämfört med första halvåret i fjol.

Läs mer (pdf): Beslagsstatistik jan-jun 2012

Etiketter:

Annonser