HD skärper kokainstraff

STOCKHOLM Högsta domstolen skärper straffet för en man som avslöjades med drygt 87 gram kokain, eftersom han hade för avsikt att sälja kokainet.

Högsta domstolen har i en rad domar förändrat praxis i narkotikamål genom att tydligt göra klart att inte enbart det faktum att en person innehar en viss mängd narkotika innebär att brottet ska räknas som grovt.

I ett nytt avgörande skärper nu Högsta domstolen straffet för en man som visserligen innehaft mindre kokain än de 100 gram som normalt innebär att det kan räknas som ett grovt brott. Mannen greps av polis i Upplands-Väsby med nästan 18 gram kokain. Totalt hade mannen köpt närmar 87,5 gram kokain, som han sedan delat upp i portioner.

I tingsrätten hade mannen dömts för narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader. Efter överklagan fastställde hovrätten mannens dom. Riksåklagaren överklagade till Högsta domstolen och begärde att mannen istället skulle dömas för grovt narkotikabrott och fängelsestraffet skärpas.

Mannens syfte var att sälja narkotikan för att få in pengar. Högsta domstolen konstaterar att mannen hanterat en stor mängd narkotika, men att mängden kokain i sig knappast gör att han ska dömas för grovt narkotikabrott. Men eftersom hans syfte i huvudsak var att sälja narkotikan, menar HD att det handlar om en försäljning av narkotika.

Mannen hade visserligen inte någon mer utarbetad plan för hur försäljningen skulle gå till, men Högsta domstolen anser att brottet ändå ska bedömas som grovt narkotikabrott. Mannen döms till två år och tre månaders fängelse, något mer än minimistraff för brottet.

Länk till HD:s dom (pdf): B-1158:12

Etiketter:

Annonser