Äldre som dricker glömmer lättare

VANCOUVER Två nya undersökningar tyder på att alkohol kan vara ett problem också för äldre genom att försämra deras kognitiva förmåga. “Vi måste också tänka på de äldre när vi planerar åtgärder för att minska berusningsdrickandet“, anser en av forskarna.

Två undersökningar som presenteras vid the Alzheimer’s Association International Conference i Vancouver tyder på att måttligt alkoholdrickande på äldre da´r, mycket alkoholdrickande tidigare i livet och berusningsdrickande som äldre ökar risken för att drabbas av nedsatta kognitiv förmåga.

Fokus i den ena undersökningen var berusningsdrickande hos äldre. Data från drygt 5 000 personer över 65 år studerades under åtta år. Resultatet tyder på att de som berusade sig minst två gånger i månaden hade mer än dubbelt så hög risk att vara i den grupp som upplevde den största försämringen av kognitiv förmåga och av försämrat minne. Även för den grupp som drack sig berusad en gång i månaden går resultaten i samma riktning, men är svagare.

En av forskarna bakom studien, Iain Lang, menar att resultatet från studien betyder att äldre, och deras läkare, bör vara medvetna om att berusningsdrickande kan öka risken för sämre kognitiv förmåga. Han menar också att politiker och andra beslutfattare bör vara medvetna om att berusningsdrickande inte bara är ett problem för ungdomar.

– Vi måste också tänka på de äldre när vi planerar åtgärder för att minska berusningsdrickandet, säger Lang i ett pressmeddelande.

I en annan studie följde forskarna mer än 1 300 kvinnor över 65 år under en 20-årsperiod. Resultatet visade att de som druckit mer tidigare i livet än de gjorde när studien inleddes hade större risk för för att utveckla kognitiva försämringar. De som drack måttligt hade samma risk som de som inte drack alls i början och mitten av perioden, men mot slutet av studien hade de betydligt större risk att utveckla nedsatt kognitiv förmåga. Störst riskökning skedde för den grupp kvinnor som tidigare inte druckit alkohol, men som började göra det under den tidsperiod som undersökningen pågick.

Tina Hoang, som ledde studien, konstaterar att i denna grupp äldre kvinnor så hade måttlig alkoholkonsumtion ingen skyddande effekt. Resultaten tyder enligt Hoang på att det inte är bra för den kognetiva förmågan hos äldre kvinnor att dricka alkohol.

Enligt Hoang kan det vara så att hjärnan hos de äldsta äldre är med sårbar för alkoholens effekter, men det är också möjligt att det finns faktorer som både påverkar alkoholkonsumtionen och den kognetiva förmågan, som att förlora någon anhörig.

Resultaten motsäger en del tidigare forskning som visat på att alkohol har kunnat bidra till att minska riskerna för till exempel demens.

Läs pressmeddelande från the Alzheimer’s Association : Late-Life Binge Drinking and Other Patterns of Alcohol Use May Increase Risk of Cognitive Decline

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser