Tobak får inte synas i Nya Zeeland

WELLINGTON Nya Zeeland fortsätter trenden med att allt fler länder förbjuder tobak från att synas i butikerna. Neutrala förpackningar kan vara nästa steg.

Från i måndags får inte längre tobaksprodukter vara synliga i butikerna i Nya Zeeland. Inte heller kan priserna anges öppet. Därmed följer Nya Zeeland det ökande antalet länder som inför exponeringsförbud för tobak. Förbud finns sedan tidigare i Norge, Island, Thailand, Kanada, Irland, Australien och Finland.

I fortsättningen kommer alla tobaksprodukter att förvaras under disk eller i särskilda skåp. Lagstiftningen innebär också att det inte längre är tillåtet att visa upp en rad tillgängliga produkter för den kund som inte vet vad den ska köpa. Valet av produkt måste i fortsättningen ske från en produkt- eller prislista som finns den kund som frågar efter den kan få se.

Förbudet mot att visa tobaksvaror gäller också för dem som säljer tobaksprodukter via internet.

Den som bryter mot förbudet kan få böter på upp till 10 000 Nya Zeeländska dollar, ungefär motsvarande 55 000 svenska kronor.

Den Nya Zeeländska regeringen nöjer sig inte med exponeringsförbudet, utan räknar med att följa Australien i att införa neutrala tobaksförpackningar. I ett pressmeddelande säger den biträndade hälsoministern Tariana Turia att regeringen har satt som mål att Nya Zeeland i stort sätt ska vara rökfritt till 2025.
– Neutrala förpackningar erbjuder ett kraftfull verktyg för att nå dessa viktiga folkhälsomål, säger Tarina Turia.

Hälsoministeriet genomför nu en remissomgång innan beslutet om neutrala förpackningar ska tas. Den biträdande hälsoministern betonar att remissprocessen är ett sätt att öppet pröva grunderna för förslaget om neutrala förpackningar, och ge allmänhet, hälsosektor, näringslivet och Nya Zeelands handelspartner en chans att få sina synpunkter hörda. Slutligt beslut kommer att tas efter det att remisstiden går ut i början av oktober.

Etiketter:

Annonser