Fler narkotikadöda i Skottland

GLASGOW Antalet narkotikarelaterade dödsfall ökade ifjol i Skottland. Det registrerades 584 döda, en ökning med 20 procent jämfört med året före. Särskilt ökar dödsfall där opiatläkemedlet metadon var inblandat.

Statistiken publicerades av skotska regeringen i fredags och visar att antalet narkotikarelaterade dödsfall ifjol var det högsta någonsin. Av de 584 registrerade döda personerna var 73 procent män.

Dödsfall med heroin/morfin inblandat minskade till 206, medan metadon-relaterade fall ökade till 275 döda (47 procent), även bensodiazepiner (lugnande narkotikaklassade medel) förekom i fler dödsfall än tidigare, 185 döda.

Centralstimulerande droger som kokain, amfetamin och ecstasy registrerades förekommit i 36, 24, respektive 8 dödfall. Alkohol var inblandat i 129 av de drogrelaterade dödsfallen i Skottland ifjol, enligt NHS Board.

Etiketter:

Annonser