Klarlagt hur alkohol orsakar cancer

MINNEAPOLIS Hur alkohol kan orsaka cancer tror forskarna sig nu ringat in. När kroppen bryter ner drycken, så bildas acetaldehyd som kan skada DNA och ge kromosomstörningar, enligt en ny amerikansk studie.

Det är nära 30 år sedan forskare upptäckte att alkohol kan orsaka olika cancerformer, och fler har senare upptäckts. Men det är alltså först nu som forskare vid universitetet i Minnesota lyckats visa hur.

− Genom försök på frivilliga personer har vi nu de första bevisen på att den acetaldehyd som bildas när vi dricker alkohol skadar vårt DNA, säger professor Silvia Balbo till Daily Mail rapporterar Accent.

Acetaldehyd (ett ämne som påminner om cancerogenen formaldehyd) bildas när kroppen bryter ner alkohol, men som även kan skada DNA och ge cellförändringar.

I försöken fick ett tiotal personer dricka vodka en gång i veckan under tre veckor och dosen höjdes varje gång. Redan efter några timmar upptäcktes tillfälliga påverkningar i munceller och blodceller.

För de flesta läker kroppen sådana skador, särskild vid måttlig alkoholkonsumtion är risken för cancer liten, enligt Silvia Balbo. Men för personer som saknar ett enzym som i sin tur bryter ner acetaldehyd är risken större drabbas av exempelvis cancer i matstrupe.

Cirka 30 procent av personer med asiatiskt ursprung har lägre produktion av detta enzym, så även indianer och ursprungsbefolkning i Alaska, och har därmed större risk för cancer om de dricker alkohol.

Studien presenterade i veckan vid ett seminarie på American Chemical Society i Philadelfia.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser