Videobesök på fängelser i USA

WASHINGTON I USA:s ansträngda kriminalvårdssystem håller en ny trend på att utvecklas. Hundratals fängelser i ett 20-tal delstater har infört videomöten i stället för vanliga besök till fångarna.

Bland annat budgetnedskärningar och överfulla fängelser har gjort att besöksformen setts över i USA senaste decenniet. Familjer erbjuds nu att istället för att köa för fysiska besök till sina intagna anhöriga istället via en skärm se och tala med dem från en annan byggnad.

Det nya besökssystemets förespråkare menar att det för alla inblandade parter innebär ett mera bekvämt, säkert, snabbare och smidigare sätt att genomföra besöken. Några fängelser tjänar också extra på videobesöken, då de tar betalt av besökarna.
Taxan ligger för närvarande på 15 dollar för en halv timme och 30 dollar för en timme att kopplas upp.

Men kritikerna menar att videobesöken innebär en för fångarna och anhöriga mindre meningsfull kontakt och att moralen hos fångarna försämras.
– Jag saknar att kunna se min son gå in i besöksrummet och sätta sig framför mig. Tidigare kunde jag se på hans kroppsspråk om det var något som var allvarligt fel, jag kunde observera om han hade blåmärken eller andra skador genom sättet han rörde sig på. Nu ser jag bara hans ansikte på en dataskärm och kan bara oroa mig ännu mer, säger en amerikansk mor till New York Times.

De fördelar hon ändå ser med systemet är att slippa kränkande visitationer och inte behöva vänta så länge för att “träffa“ sonen. Många fängelser i USA är sedan länge ofta kraftigt överbelagda.

• Hur ser det då ut i Sverige, är videobesök humant?
– Att införa något sådant i svenska fängelser har aldrig ens varit uppe för diskussion. Själva tanken är främmande, säger Christer Isaksson, Kriminalvårdens säkerhetschef, till Drugnews.

Han säger att istället kriminalvården strävar efter att utöka personliga besök för fångarna.
– Även för hälften av våra mest välbevakade fångar, som sitter på specialbyggda säkerhetsavdelningar, tillåter vi obevakade besök i enskilda besöksrum. För de övriga anordnar vi bevakade besök, säger Isaksson.

Nu övervägs även att inrätta besöksrum för de allra mest välbevakade fångarna på svenska säkerhetsanstalter. Med en glasskiva mellan intagen och besökare skulle personal då inte behöva fysiskt närvara.

Etiketter:

Annonser