Efterlyst missbruksdebatt i SVT

STOCKHOLM En tuff debatt är att vänta i SVT:s samhällsprogram Agenda söndag kväll: “Narkotika skördar fler liv i Sverige och missbrukare köar för vård. Är regeringen beredd att ändra narkotikapolitiken“?

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) möter där direkt socialdemokraternas Hillevi Larsson som nyligen i riksdagen ställde flera kritiska frågor till henne om missbruksvården, ökad dödlighet bland narkomaner och spärrtid från underhållsbehandling.
Enligt uppgift ska även drogforskaren och kritiske debattören Björn Johnson vara med i programmet.

En vecka efter politiske vilden i riksdagen, William Petzälls död i en trolig överdos, har debatten om missbrukarvården tagit fart. I flera medier, på nätet och i torsdags ventilerades frågan även i SVT:s Debatt med bland andra Petzälls mor, läkare, landstingspolitiker, skådespelaren Hank von Helvete, Brukarföreningen och Kris.
Men då hade inte Maria Larsson möjlighet att delta.

Inför kvällens Agenda-debatt skriver nu Annika Petzäll och Berne Stålenkrantz i ett öppet brev till ministern: “Utgå från individens behov och använd inte vården som en ideologisk lekstuga för att driva nolltoleranspolitik“.

• Samtidigt har ett upprop startats via Facebook (över 1 300 underteckat sedan fredags kväll) som riktas till regering, riksdag och Maria Larsson om att prioritera och påskynda beredningen av den utredning med förslag till förbättrad beroendevård som lämnades i april 2011.
Det dröjer dock minst till efter jul innan några förslag kommer, framgår av Drugnews reportage om var betänkandet tog vägen.

• Fotnot: Agenda i SVT2 börjar ca klockan 21:15, programledare är Camilla Kvartoft.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjuka personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin ska utredas, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin stärkas,  uppmanar riksdagen till regeringen i ett tillkännagivande maj 2019.

Läs mer

Etiketter:

Annonser