Hårdare EU-tag mot tobaksindustrin


BRYSSEL EU-kommissionen vill öka trycket mot tobaksbolagen. Det framgår av ett utkast till nytt tobaksdirektiv. Neutrala förpackningar, större hälsovarningar och exportförbud för all rökfri tobak (dvs. fortsatt säljförbud för svenskt snus i övriga EU) är några av förslagen, enligt Dagens Nyheter.

DN har läst ett 125-sidigt utkast som EU:s hälsodirektorat håller på att ta fram.
Där konstateras att rökande inte minskar i unionen senare år – 107 miljoner européer röker och tobaken tar 700 000 liv årligen. För att nå målet om ett rökfritt Europa 2050, så måste därför ansträngningarna öka.

Särskilt vill man begränsa marknadsföring för att inte fler unga ska lockas börja röka och snusa. Exempelvis mindre reklam och större varningar på förpackningar och om fem år ska all reklam bort.

“Fulare“ lika paket med samma färgbakgrund, varunamn i samma stil, inga loggor, är något man överväger. Det är något som Australien som första land inom kort inför trots tobaksindustrins högljudda protester (en studie i Brasilien med unga kvinnor visar att paket med logotyper och märkesdesign uppfattas mer attraktiva än bara neutrala förpackningar).

Även förbud av smakämnen för att dölja tobaksaromen finns med i EU-utkastet. Liksom den för Sverige känsliga frågan om snuset. EU-kommissionen har inte tagit intryck av svenska regeringen och Swedish Match lobbande för att lyfta säljförbudet av svenskt våtsnus i övriga EU-länder. Något som regeringen och handelsminister Ewa Björling kallat “diskriminerande“.

Istället föreslår kommissionen totalförbud för all rökfri tobak utanför det land där det säljs “enligt tradition“. Sverige fick undantag från snusförbudet inför EU-inträdet 1995. Även i Tyskland, Belgien och Polen finns lokal tillverkning av tuggtobak och nässnus, som man idag tillåts sälja i unionen.

Ett totalt exportförbud av rökfri tobak skulle även för överskådlig tid grusa exportdrömmar för svensk snus i övriga EU. Swedish Match och regeringen har utpekat säljförbudet som diskriminerande och ologiskt då de hälsofarligare cigaretterna får säljas, men inte det mindre skadliga (men beroendeframkallande) snuset.

För snuslobbyisterna vore ett sådant direktiv förödande. Men förespråkare för striktare tobaksreglering välkomnar att folkhälsointressen sätts främst. Återstår att se vilket som blir slutgiltiga förslaget.

– För att direktivförslaget ska kunna lotsas igenom EU-systemet behöver EU-kommissionen stöd och det är hög tid för svenska beslutsfattare att sluta stödja tobaksindustrin och i stället värna om barns och ungdomars hälsa, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tankesmedjan Tobaksfakta, i en kommentar.

Det slutliga förslaget till ny EU-lag på tobaksområdet är tänkt att presenteras senare i höst, beslutas under nästa år och träda i kraft 2014.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser