Ny nätdrog kan narkotikaklassas

ÖSTERSUND Folkhälsoinstitutet vill att regeringen snarast narkotikaklassar en ny centralstimulerande nätdrog, etylfenidat, som fått stor spridning bland unga. 18 september träder dessutom förbud mot fem andra substanser i kraft, en är fruktade drogen 5-IT som finns med i 14 svenska dödsfall.

Etylfenidat (C15H21NO2) har liknande effekter som klassade läkemedlet metylfenidat, och saluförs även på internet som alternativ till kokain.
– Det finns inga kända dödsfall, men vi har sett en dramatisk ökning i spridning och beslag, och flera rapporter har nått Giftinformationscentralen, säger utredare Sara Wall på FHI:s avdelning för tillsyn, till Drugnews.

Drogen (ett vitt pulver som oftast intas nasalt eller via munnen) kan ge symtom som muntorrhet, höjd puls, blodtryck och temperatur, kramper, oro och hallucinationer med mera. Sjukvården har rapporterat att flera patienter fått problem. Institutet ser risk för att drogen kan få negativa konsekvenser för folkhälsa och medföra sociala problem.

En användare varnar på Flashback för svår avtändning från drogen, upplevt dödsångest och ser den som “ett riktigt rävgift“.

Första begäran om yttrande om etylfenidat kom till Folkhälsoinstitutet i våras, över hundra ärenden finns nu hos olika rättsliga laboratorier, och myndigheten har prioriterat utredning av drogen. I tisdags sändes begäran till Socialdepartementet om att regeringen ska narkotikaklassa substansen.

Folkhälsoinstitutet utreder just nu farlighet, spridning och risk för beroende för 47 nya substanser och om de ska föreslås klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. Genom nya förstörandelagen kan åklagare begära att ännu oklassade substanser som tull och polis tagit destrueras.

• Om några dagar förbjuds försäljning och hantering av fem substanser som hälsofarliga varor (5-IT, DMAA, 4-APB, 5-APB och 6-APB), som regeringen klassat efter förslag från FHI. Syntetdrogen 5-IT är ensamt fynd vid minst två dödsfall och i kombination med andra läkemedel eller droger i tolv ytterligare dödsfall, enligt Rättsmedicinalverket.

Etiketter:

Annonser