Systemet får pröva hemleverans

STOCKHOLM Systembolaget får grönt ljus av regeringen att starta hemleverans av alkohol i sex försöksområden i höst. Dessutom blir det inget av med förslaget om gårdsförsäljning.

Efter tidigare oenighet i alliansen, så har regeringen nu enats om att på försök ge Systembolaget samma möjlighet att köra hem alkohol som redan privata näthandlare i EU får göra.

– Det blir en försöksverksamhet för att se att Systembolaget på vanligt sätt kan upprätthålla ålderskontroll och inte sälja till personer som har ett alkoholproblem och så vidare, säger barn- och äldreminister Maria Larsson till SR Ekot.

Vilka de sex försöksområdena blir är inte ännu klart, men Systembolaget vill gärna låta regioner där näthandel är mer vanlig ingå.

Försöket ska utvärderas fortlöpande av forskare hur regelverket följs, konsumtionen påverkas och att Systembolaget klarar sitt sociala ansvar. Fungerar det väl, så finns det möjlighet att hemkörning kan utvidgas till hela landet, enligt ministern.

På Systembolaget möts beslutet med lättnad.
– Vi är glada att regeringen bestämt sig. Nu ska vi tillsammans med alkoholforskarna Mats Ramstedt och Thor Norström bestämma vilka sex områden som passar och siktar på att starta försöket under hösten, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget, till Drugnews.

Man vill gärna få med områden där e-handel idag är utbredd, såsom i storstäder men även bland boende på landet med långa avstånd.

Utbildning av personal ska också inledas och ett logistikföretag har redan utsetts som ska sköta själva utkörningen. Norge har länge haft hemleverans av alkohol från Vinmonopolet, utan att några större problem rapporterats.

En annan fråga som splittrat regeringen är gårdsförsäljning av alkohol, som utretts två gånger. Vin- och ölproducenter har hoppats få sälja direkt till besökare och särskilt Centerpartiet har lyft fram det som ett stöd för landsbygdutveckling.

Men nu har regeringen satt ner foten och det blir inget av med det omstridda långtgående utredningsförslag som kom i december 2010. Man gör bedömningen att det ur EU-rättslig vinkel inte går att kombinera det med att samtidigt behålla detaljhandelsmonopolet.
– Det är skönt att regeringen nu slängt förslaget om gårdsförsäljning i papperskorgen. I vårt remissvar gjorde vi samma bedömning som Justitiekanslern att det inte skulle gå förena med Systembolagets ställning, säger Lennart Agén.

Även nykterhetsorganisationen IOGT-NTO välkomnar beslutet om gårdsförsäljning.
– Maria Larsson och övriga regeringen har genom det här beskedet visat att gårdsförsäljning inte är möjlig att genomföra utan att hota Systembolaget och vi är väldigt glada över det tydliga beslutet, säger förbundsordförande Anna Carlstedt.

Maria Larsson säger dock att frågan om gårdsförsäljning fortsätter att beredas för att se om man kan hitta någon annan lösning. I veckan hotade missnöjda vinbönder – som anser att processen försenats alltför länge – att i strid med svensk lag börja sälja alkohol på gårdar för att få frågan prövad i EU-domstolen

Etiketter:

Annonser