Brist på nyktra mötesplatser för unga

STOCKHOLM Bara var fjärde ungdom har tillgång till alkoholfri mötesplats som är öppen sena kvällar och helger. 71 procent tror att unga skulle dricka mindre om det fanns fler alkoholfria aktiviteter, enligt en ny enkät.

Det är Ungdomens nykterhetsförbund som låtit YouGov göra undersökningen, en onlineintervju med 516 personer i åldrarna 13-25 år som svarade.

Bristen på nyktra mötesplatser för unga är stor, tre av fyra ung saknar nyktra ställen där de bor, enligt enkäten. Många unga uppger att de dricker för att det inte finns annat att göra och är ett sätt att umgås.
– Hela samhället tjänar på att unga inte fyller tomrummet med alkohol när det saknas fritidsaktiviteter, säger Linda Engström, ordförande i UNF.

UNF har i en tidigare studie även visat att det är stora skillnader mellan olika kommuner i att erbjuda unga bra uteliv. Samtidigt blir serveringstillstånden allt fler och alkohol blir vanligare i idrotts- och kulturevenemang.
– Unga är än en gång förlorare när näringslivets intressen går före ungas rätt till trygghet och inkludering, säger Linda Engström.

Etiketter:

Annonser