Bakläxa i Södertäljemålet

SÖDERTÄLJE Det stora gangstermålet i Södertälje måste göras om i tingsrätten. Detta sedan en av nämndemännen anses varit jävig, enligt Svea hovrätts beslut. Utredningen har redan kostat över 200 miljoner kronor.

Nämndemannen satt samtidigt i polisnämnden i Södertälje och där fanns redan en uppfattning före rättegången om att det fanns ett “Södertäljenätverk“. Därför anser hovrätten att han “inte står helt fri från de bedömningar som polisen redovisat om sina insatser“, skriver hovrätten och uppmanar tingsrätten ta om målet.

Domarna i augusti mot de 18 personer som dömts för olika grad av inblandning i tre mord, människorov, hot och utpressning i ett gängkrig i staden undanröjs därmed. Två grupper med syrianska kopplingar uppgavs ha stridit om kriminella marknader.

Åklagaren påstod att det i staden finns kriminella nätverk, och att de åtalade ingått där, men de tilltalade har förnekat det. En utpekad gängledare dömdes till livstid, totalt dömdes 18 personer i tingsrätten (två fick sluten ungdomsvård, övriga olika långa fängelsestraff)

Hittills har utredningen och polisinsatser mot organiserad brottslighet i Södertälje kostat gigantiska 208 miljoner och gängbrott hade nu börjat minska, rapporterade så sent som igår.

Men för rättsäkerheten anser många att hovrätten gjort ett riktigt beslut som nu ger tingsrätten bakläxa. Frågan är nu hur 50-talet vittnen reagerar och om de vågar ställa upp en gång till, flera av dem har haft särskilt skydd.

Den utpekade nämndemannen säger till Radio Stockholm att han är bedrövad, men anser inte att han gjort något fel.

• Fotnot: Svea hovrätts utlåtande om att undanröja tingsrättens dom i Södertäljemålet.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser