“Nästan narkotikafria fängelser“

NORRKÖPING Nya drogtester av intagna i Kriminalvården tyder på en nästan helt narkotikafri miljö på anstalterna. Det har även lett till minskat grovt våld och bättre behandlingsklimat.

Sedan 2010 görs särskild drogscreening då 15 procent av de intagna slumpvis väljs ut och får lämna urinprov. För två år sedan var 2,24 procent av provsvaren positiva, ifjol 1,1 procent och nu i höst visade endast 0,77 procent spår av narkotika.

– Jämför man med övriga Europa skulle jag vilja säga att vi har en unik situation i Sverige vad gäller näst intill drogfria anstalter. Traditionella droger som exempelvis amfetamin och cannabis är i princip utrotade. Vi ser också en klar minskning av många andra narkotikaklassade preparat, säger Kriminalvårdens säkerhetschef Christer Isaksson i ett pressmeddelande.

Många intagna har missbruksproblem. Den nu nära narkotikafria miljön har lett till färre maktkamper mellan intagna och minskat grovt våld. Färre påverkade eller abstinenta fångar har även bidragit till en lugnare miljö och bättre behandlingsklimat på anstalterna, enligt Kriminalvården.

Men det finns ändå ett mörkertal – nya droger som inte upptäcks i drogtesterna och narkotikaklassade mediciner som säljs vidare.
– Det är jättebra att det är mindre droger på fängelserna idag. Men samtidigt har underhållsbehandling ökat med knarkklassade läkemedel som håller kvar folk i beroende, det är jag kritisk till, säger Christer Karlsson, förbundsordförande i Kriminellas revansch i samhället, till Drugnews.

Ett problem är också brist på sysselsättning på flera anstalter. Legotillverkning har minskat och många går och väntar på att få komma in på olika program, vilket leder till frustration, enligt Kris.

Etiketter:

Annonser