MRT – ny behandlingsmetod i Sverige

KRAMFORS Moral Reconation Therapy (MRT) är en behandlingsmodell för missbrukare som nu introduceras i Sverige. Modellen kommer från USA där den framgångsrikt används på behandlingshem, i öppenvård och på fängelser.

MRT har funnits i USA sedan 1986 och utvärderats i cirka 150 rapporter. 2010 fick behandlingsmodellen status som evidensbaserad i amerikanska statens nationella register över evidensbaserade program, (SAMHSA). Programmet finns nu i 48 av USA:s 50 delstater, Mexiko och Australien. Över en miljon personer har deltagit i behandlingen.

I USA finns särskilda domstolar, “Special Drug Court“, som som fokuserar på drogrelaterade brott, exempel rattfylleri och narkotikabrott. Många av dessa specialdomstolar dömer nu åtalade att genomgå MRT-program i öppenvård eller i fängelser. För denna kategori brottslingar har återfallen efter genomgånget program sjunkit dramatiskt.

MRT är ett helt fristående behandlingsprogram, men det kan med fördel kombineras med andra, som till exempel KBT (kognitiv beteende terapi), ART (aggressionshantering) och 12-stegsbehandling. Programmet bygger på att förändra beteenden och vanemönster som klienterna lärt in under sitt missbruk. Det görs i ett strukturerat program som bygger upp självförtroende och tillit.

– Jag har arbetat på och drivit behandlingshem de senaste 20 åren och hela tiden saknat något för att se de där extra bra resultaten hos klienterna, säger Gunilla Sandén, alkohol och drogterapeut och delägare av Serenity AB i Kramfors, till Drugnews.

På Serenitys tre behandlingshem för missbrukare (Järesta Gård, Hugin och Munin, varav ett särskilt för kvinnor) vid Höga Kusten har nu använt MRT under åtta månader.
– Våra klienter upplever att de lättare kan ta till sig också den övriga behandlingen och vi kan se att de uppvisar ett mera trovärdigt beteende efteråt. Det gör att de har bättre förutsättning att klara sig när de kommer ut från behandlingen, säger hon.

• Det krävs särskild utbildning för att få leda MRT-behandling, hittills har tre svenska MRT-terapeuter utbildats i USA. För att program ska kunna genomföras i större skala i Sverige inleds nästa år en terapeututbildning i Kramfors. Specialister från USA kommer och ska hålla kompletterande kvalifierade kurser.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser