Mystiska turer i “Tobacco-gate“

BRYSSEL/STOCKHOLM EU:s hälsokommissionär tvingades avgå, Swedish Match erbjöds betala över en halv miljard kronor i mutor för att få hjälp lyfta snusförbudet, inbrott igår natt hos tre antitobaksorganisationer. Turerna fortsätter i “Tobacco-gate“, och kan sinka folkhälsoarbete.

Swedish Match bekräftar nu för Aftonbladet att summan var 60 miljoner euro (cirka 515 miljoner kronor) som maltesiske affärsmannen Silvio Zammit i våras erbjöd företaget att betala för att använda sina kontakter med sin landsman, kommissionären John Dalli, för en mer snusvänlig tobakspolitik i unionen.

Men tobaksbolaget nappade inte, utan anmälde saken till EU-kommissionen. Antikorruptionsorgan Olaf utredde och lämnade häromdagen en rapport om att inga pengar betalades, men att kommissionären känt till upplägget, men inte agerat.

I tisdags tvingades Dalli att avgå direkt efter ett möte med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Dalli säger i en intervju med New Europe att han inte visste om erbjudande till Swedish Match och att rapporten visar att han var oskyldig. Han angrep istället tobaksindustrin och sade att mutanklagelserna var ett försök att stoppa ett nytt tobaksproduktdirektiv som skulle lagts fram inom kort.

Bara något dygn senare gjordes inbrott hos tre tobaksförebyggande organisationer i Bryssel. Datorer och dokument om tobaksdirektiv uppges ha försvunnit.

Det är inte lätt att överblicka affären, som börjat kallas “Tobacco-gate“ (med hänvisning till Watergateaffären i USA på 1970-talet). Vilka utförde inbrotten, på vems uppdrag? Går det spåra pengar? Och varför har EU-kommissionen lagt locket på? Dallis roll ska nu utredas vidare av malteiska myndigheter.
Men affären kan leda till att ett nytt tobaksdirektiv fördröjs eller inte alls läggs fram. Vilket gynnar tobakslobbyn.

– Det finns många oklarheter, men få fakta om vad som hänt. Varken Olaf-rapporten eller direktivförslaget är offentligt. Jag vill tala folkhälsa och skarpa förslag som kan rädda liv, inte fastna i den här mystiska historien, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tobaksfakta, till Drugnews.

Tankesmedjan gillar att Dalli stod emot svenska regeringens försök ihop med Swedish Match att få bort snusförbudet i övriga unionen. Men befarar att mutanklagelserna mot honom kan leda till allvarliga bakslag för folkhälsan. Årligen avlider 600 000 EU-medborgare i förtid av tobaksbruk.

– Det handlar om så mycket mer än snuset. Såsom neutrala tobakspaket, varningsbilder och effektivare åtgärder för att förebygga att ungdomar börjar röka. Jag hoppas kommissionen fortsätter med arbetet och lägger fram ett tobaksdirektiv i år som planerat. Annars kan det fördröjas ett par år, vilket vore olyckligt för folkhälsan, säger Ewy Thörnqvist.

Maria Larsson (KD), ansvarig minister för alkohol- och tobaksfrågor, tycker det är bra att EU-kommissionens ordförande Barroso var tydlig och agerade på korruptionsmisstankarna.
– Mutanklagelser mot en kommissionär är mycket allvarligt. Organisationen måste vara helt ren, det får inte finnas ens misstankar om att korruption förekommer inom EU, säger hon till Drugnews.

Även om Dalli avsett föreslå skärpta tobakförslag i EU, så anses han varit passiv på alkoholområdet där nuvarande strategi går ut vid nyår. Sverige har lagt flera förslag för att minska konsumtion, höja minimiskatter och stoppa marknadsföring mot unga.

– Men signaler vi fått är att Dalli inte drivit på och inte tänkt lägga förslag för en ny alkoholstrategi. Det tycker jag är allvarligt med tanke på att det finns en majoritet bland medlemsländerna som vill det. Kommissionen måste göra arbetet för att det ska bli verklighet och det har han inte gjort, säger Maria Larsson.

Hon hoppas nu att Malta snabbt utser en ny hälsokommissionär, som kan ta tag i arbetet med både alkoholstrategi och tobaksdirektiv i EU. Hon talade i fredags på en internationell alkoholkonferens i Stockholm och uppmanade deltagarna stödja och driva på för det.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser