Nordisk alkohol- och tobaksstrategi

MALMÖ Förslag till en gemensam långsiktig strategi mot alkohol- och tobaksskador ska inom kort behandlas i Nordiska rådet. Den stöds av nätverket Nordan som samlades i helgen.

Det alkohol- och narkotikarestriktiva nätverket möttes till en årskonferens i Malmö för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, ett hundratal personer från Norden och Baltikum deltog.

En av talarna var Siv Fridleifsdóttir, parlamentariker och tidigare socialminister på Island. Hon är ordförande i Nordiska rådets välfärdsutskott och berättade om ett förslag för att minska alkohol- och tobaksskador i Norden som tagits fram.

Det läggs fram 30 oktober vid rådets session i Helsingfors. Hon deltog i Nordans konferens i Litauen ifjol och förstod att forskare allt mer är enade om hur alkoholskador kan minskas.

– Det visar sig ju när man tittar på forskningen att den nordiska modellen med monopol, höga priser och begränsad tillgänglighet är det som fungerar bäst, medan information inte fungerar alls, sade hon i Malmö, rapporterar Accent.

Förslaget till en gemensam alkohol- och tobaksstrategi för 2014-2020 i Norden omfattar tolv punkter. Bland annat max 0,2 alkoholpromille i trafiken, alkolås för yrkeschaufförer, mål om ett tobaksfritt Norden år 2040, öka samarbetet globalt för att stärka folkhälsan genom förebygga alkohol- och tobakskador.
Även forskning om barn som växer upp med missbrukande föräldrar och att utreda införande av ett totalförbud av alkoholreklam riktat mot unga.

Nordan antog i Malmö en resolution till stöd för strategin och uppmanar parlamentariker i Nordiska rådet att anta den. Nordan hoppas även att regeringarna vill gå ett steg längre och stoppa all reklam för alkohol och tobak.

Européer har den högsta alkoholkonsumtionen i världen.
– Det gäller att försvara den nordiska restriktiva modellen och försöka utvidga den för att minska skador. Det är viktigt att hålla ihop välfärdspolitiken, även om trycket är hårt inte bara i EU och utan också från alkoholindustrin, säger Peter Allebeck, drogforskare och professor i socialmedicin, till Drugnews.

Allebeck valdes i helgen till ny ordförande för Nordan, efter Outi Ojalla från Finland, och tycker att Norden och de baltiska länderna har mycket att lära varandra för att skydda medborgarnas hälsa.

• Nordan (Nordic Alcohol policy Network) består av omkring 90 idéburna medlemsorganisationer i Norden och Estland, Lettland och Litauen. Nätverket arbetar för en restriktiv och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik.

Etiketter:

Annonser