Så kan Europa nyktra till

Europa har världens högsta alkoholkonsumtion. Det leder årligen till minst 120 000 för tidiga dödsfall och 156 miljarder euro i vård- och samhällskostnader i EU. Se filmen från Amphora-manifestet om hur detta går att ändra.

Vid den stora alkoholkonferensen i Stockholm i slutet av förra veckan presenterades ett manifest som 71 forskare i 14 länder står bakom och som mötesdeltagarna ställde sig bakom.

Alkoholkonsumtionen måste ner i Europa (dubbelt hög som snittet i världen) och det finns lösningar:
Dryckespriserna måste höjas, tillgängligheten begränsas och alkoholreklam totalförbjudas. Bland annat.

Vidare – alkohol är ett gift. Risken för dödliga skador ökar med hur mycket man dricker, men det finns ingen helt säker minsta nivå. Ny forskning kan visa att alkohol har koppling till mer än 200 sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Amphora, ett EU-finansierat projekt med bas i Barcelona, som avslutas i december, har tagit fram flera nya rön – bland annat visat att alkohol leder till minst 136 000 nya cancerfall per år – och utpekar de alkoholpolitiska mest effektiva metoderna.

• Vad kan vi göra för att tackla det europeiska alkoholproblemet?
– Det är klart att om alla dricker mindre, så kan européer bli mycket lyckligare, friskare och rikare, summeras i videon producerad av Amphora-projektet.

• Fotnot: Amphora-manifestet i 13 punkter (pdf-fil).

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser