Enighet mot illegal tobakshandel

SEOUL Världens länder har enats på Tobakskonventionens 5:e partskonferens om gemensam kamp mot smuggling och illegal handel med tobak.

Överenskommelsen i onsdags i den Sydkoreanska huvudstaden, som står värd för mötet, innebär exempelvis en ökad kontroll av legal tobakshandel genom licensering, dokumentation och system för att följa tobaksprodukter från tillverkare till kunderna.

Beslutet beskrivs som “ett historiskt viktigt steg“ för att för att minska tobakens skador och rädda liv av Tankesmedjan Tobaksfakta. Årligen där uppåt sex miljoner människor i förtid på grund av tobak.

WHO-mötet COP5 med de 176 länders representanter som undertecknat tobakskonventionen och frivilligorganisationer pågår denna vecka. Andra frågor som tas upp är riktlinjer om priser och skatter, stöd till tobaksodlare vid utfasning och produktkontroll av rökfri tobak (ex snus) och e-cigaretter.

• Fotnot: Överenskommelsen “Draft protocol to eliminate illicit trade in tobacco products“ , (pdf-fil, 37 sidor).

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser