Skånskt protestbrev till Köpenhamn

LANDSKRONA/KÖPENHAMN Tjugo västskånska kommun- och regionpolitiker uttrycker i ett brev till Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen oro för hans förslag att på försök tillåta haschförsäljning.

Jensen beskrev nyligen i Sydsvenska Dagbladet hur en reglerad, laglig försäljning av cannabis bör prövas för att förbudspolitiken inte verkar fungera i Danmark.

Kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) i Landskrona gick i taket och menade att det skulle riskera svenska drogförebyggande arbetet. Han tog initiativ till protestbrevet och nu har fått med sig kommunalråd i 18 andra kommuner och Miljöpartiets regionråd.

De markerar med brevet till överborgmästare Jensen sitt avståndstagande till varje uppluckring i synen på narkotika i Öresundregionen. “Om Danmark ändrar sin narkotikapolitik får det omedelbara konsekvenser för oss i Sverige”.

Brevskrivarna inbjuder som avslutning in till dialog i frågan för en narkotikafri Öresundsregion.

Etiketter:

Annonser