Subutex dras in i Sverige

STOCKHOLM Opiatläkemedlet Subutex dras in av läkmedelsföretaget Reckitt Benckiser från årsskiftet efter uppgifter om att det missbrukas.

Tillverkaren har fattat beslutet i samråd med svenska myndigheter. En bidragande orsak uppges vara SVT:s rapportering om att det läcker ut till illegala marknaden.

– Missbruksproblemen har visat sig ännu större än vi tidigare trott. Det som tidigare var rykten har aktualiserats och gör gällande att unga människor börjar sitt missbruk med Subutex. Bara farhågan om något sådant gör att man inte vill stå bakom ett sådant preparat, säger Claes Nordenson, produktchef på Reckitt Benckiser, till SVT.


Originalpreparatet Subutex har idag cirka 60 procent av försäljningen av opiatläkemedel till heroinmissbrukare, cirka 5 200 beroendepatienter får idag Subutex, metadon och andra liknande läkemedel.

Stoppet är ett svårt besked för Svenska Brukarföreningen som har medlemmar som använder medlet. Enligt föreningen fungerar behandling med andra preparat inte lika bra som med Subutex och metadon.

Kristdemokraternas riksdagsledamot Lars-Axel Nordell, som varnat för livslång substitutionsbehandling, kritiserar ändå läkemedelsföretagets beslut.
– I stället för att lägga ner behandlingen med Subutex ska man endast använda det för nedtrappning, så att missbrukare kan bli drogfria. Den livslånga behandlingen är ett stort problem, men ett totalstopp skulle vara förödande för de personer som ingår i programmet, säger Nordell.

Medan Blå Bandet menar att “idiotstoppet“ bekräftar att Sub-program inte fungerar.
– Vi har länge varnat för den storskaliga användningen och risken för läckage. Nu visar det sig att unga människor till och med börjar sitt missbruk med Subutex och dessutom att fler idag dör av Subutex och Metadon än av Heroin, säger förbundsordförande Per-Agne Rytter. Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser