Begäran stoppa alkoholreklam i tv

STOCKHOLM Förbjuden alkoholreklam når idag många svenska tv-tittare. Nu begär Myndigheten för radio och tv att Storbritannien stoppar de tv-kanaler som sänder alkoholreklam riktad till Sverige.

Det är efter en anmälan från IOGT-NTO ifjol till Granskningsnämnden och Konsumentverket som frågan vandrat vidare. Trots svensk lag mot alkoholreklam i tv sänder flera svenska programföretag via London istället.

I veckan begärde Myndigheten för radio och tv (som handhar Granskningsnämnden) att sin brittiska motsvarighet Ofcom kräver att tv-kanalerna TV3, TV6, TV8, Kanal5 och Kanal9 följer svenska regler och slutar sända alkoholreklam mot Sverige.

– Detta är en delseger och det är otroligt positivt att man går vidare. Det innebär en ny öppning i en fråga som har stort folkligt stöd och det råder politisk enighet om i Sverige. Vi har faktiskt lagförbud mot alkoholreklam i tv, säger Sara Heine, verksamhetschef på IOGT-NTO, till Drugnews.

Men programföretagen kringgår förbudet genom att skriva sig i Storbritannien och uppge att de följer brittiska regler, även om de sänder reklam till svenska tittare. Marknadsföring för alkohol har ökat kraftigt i Sverige, särskilt den del som satsar på tv-reklam.

Sedan 2003 har beslutsfattare utan framgång försökt stoppa tv-reklamsändningarna, men det var först när EU antog ett audiovisuellt direktiv som en möjlighet öppnades genom den s.k. effektlandsprincipen. Nu kan Sverige vända sig till Storbritannien och begära att om en tv-kanal där i huvudsak riktar sig till svenska tittare, så ska svensk lag gälla.

– Spännande, men det är inte prövat tidigare. Antingen går det och brittiska Ofcom lyckas stoppa alkoholreklamen i de svenska tv-kanalerna eller så blir det ett politiskt ärende på EU-nivå för prövning där, säger Sara Heine.

I svar har programföretagen hittills svarat att de inte etablerat sig i Storbritannien för att kringgå svenska regler om marknadsföring av alkohol. Men också att de inte har för avsikt att tillämpa andra regler än de brittiska.

Vad händer då om tv-bolagen inte ger med sig och hur skulle EU-kommissionen bedöma läget?
− Då måste vi bevisa att de etablerat sig i Storbritannien i avsikt att kringgå svensk lag, men först måste EU-kommissionen fastställa att de svenska reglerna är förenliga med EU-rätten. De får inte uppfattas som orimligt hårda, säger Anna Dingertz, jurist på Myndigheten för radio och TV, till Accent.

• Fotnot: Skrivelsen från Myndigheten för radio och tv till Ofcom (pdf-fil, 4 sidor).

Etiketter:

Annonser