Maria Larsson möter EU-kommissionär

BRYSSEL Barn- och hälsominister Maria Larsson (KD) träffar på torsdag EU:s nya hälsokommissionär Tonio Borg. Hon avser försvara svenskt snus i samtalen.

Besöket är planerat sedan tidigare med maltesaren Borg som fick ersätta landsmannen Dalli efter anklagelser om mutor för att ändra EU:s snuspolitik. Svenskt snus har säljförbud i övriga unionen, något som Swedish Match med svenska regeringens stöd vill ha bort.

Uppgifter om att EU-kommissionen nästa vecka ska ta ställning till ett förslag om skärpt tobakdirekt – med fortsatt exportförbud för svenskt snus och inte tillåta smakämnen – menar statsrådet bara är rykten.

– EU-kommissionen har inte ännu beslutat om något nytt tobaksdirektiv och den svenska regeringen har inte heller sett något förslag. Men i mitt möte med Tonio Borg kommer jag att framhålla den svenska linjen, säger Maria Larsson i en kommentar.

Ministern har mycket att bevisa om tobakspolitiken i mötet med EU-kommissionären, anser allianskompisen, sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) i Stockholms län.
– Om den svenska regeringen vill driva en hälsosam tobakspolitik borde man för det första naturligtvis sluta att propagera för svensk snusexport. Man kan inte vara trovärdig och samtidigt vilja tvinga på övriga Europa ytterligare en beroendeframkallande tobaksprodukt. Dessutom borde den svenska regeringen ställa sig i framkant för att införa neutrala tobakspaket och varningsbilder som i Australien – istället för att som nu simma lugnt i bakvattnet, säger Birgitta Rydberg.

Det är också troligt att Maria Larsson vid mötet med Tonio Borg tar upp frågan om varför inget förslag till ny skärpt alkoholstrategi i EU tagits fram. Något hon tidigare i brev tillsammans med nordiska hälsoministrar framhållit är viktigt. Dagens alkoholstrategi sträcker sig fram till nyår, men nu verkar det som att den får fortsätta att gälla framöver.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser