Ministerns snusmöte i Bryssel

BRYSSEL Om inte EU tar bort exportförbudet för svenskt snus, så ska det inte heller regleras av det tobaksdirektiv som håller på att tas fram. Det kontrade statsrådet Maria Larsson med vid första mötet med EU:s nya hälsokommissionär.

Tonio Borgs första bilaterala ministermöte blev det i torsdags med barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) i Bryssel. Hon beskrev mötet som “positivt“.

“Har just träffat kommissionär Borg och talat om vikten av ny alkoholstrategi i EU och att svenskt snus inte ska diskrimineras“, twittrade hon (#MinisterMaria) efteråt.

Den heta frågan om svenska snuset kom alltså upp. Hon berättade för Borg att det finns stor oro bland flera svenskar för dess framtid, omkring en miljon snusar idag.

Rykten senaste dagarna hävdar att i förslag till nytt tuffare tobaksdirektiv, så tänker kommissionen inte gå med på att häva dagens säljförbud av svenskt snus i övriga unionen. Trots att andra liknande rökfria produkter är tillåtna på marknaden.

Samtidigt vill EU påverka snusets innehåll – exempelvis inte tillåta smakämnen och höja (!) tobakshalten. Något som skulle innebära att svenskt snus – i nuvarande form – hotas även på hemmaplan.

Maria Larsson har, liksom EU-kommissionen, valt att inte kommentera dessa uppgifter.
– Borg berättade inte vad som finns i direktivet och bekräftade inte de läckor som varit i detalj. Han öppnade inte heller upp för att häva exportförbudet av det svenska snuset, sade Maria Larsson till Aftonbladet.

Men då bör å andra sidan EU inte ha åsikter om svenska snuset, resonerar hon.
– Om man inte öppnar upp för det svenska snuset, då ser vi inte att det ska regleras inom ramen av det tobaksdirektiv som tas fram, sade hon.

På måndag väntas även Sveriges handelsminister Ewa Björling träffa kommissionär Tonio Borg och pressa på ytterligare för snuset.

Svenska regeringen kritiseras samtidigt av hälsolobbyister och andra som inte tycker att övriga EU-länder ska tvingas på ännu en hälsovådlig tobaksprodukt, snuset.

Förslaget till nytt tobaksdirektiv ska behandlas inom kort av kommissionen.
Däremot drar en ny skärpt alkoholstrategi ut på tiden och blir inte klar till årsskiftet då nuvarande går ut. Något som nordiska länderna har påpekat i brev vikten av att påskynda. Nu får dagens fortsätta gälla ytterligare en tid.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser