Vi behöver inte snuspolitiker

Vi behöver politiker som slåss för våra barn och unga, inte för snuset. Det skriver Elin Ramfalk, generalsekreterare i A Non Smoking Generation i en Drugnews-krönika.

Målet med WHO:s tobakskonvention är att skydda nuvarande och kommande generationer från de förödande hälso- och miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av tobaksbruk och exponering för tobaksrök. Sverige ratificerade konventionen år 2005.

Idag, sju år efter att vi ratificerat konventionen, åker Sveriges ministrar skytteltrafik till Bryssel och förklarar krig mot EU för att se till att andra länder ska få ytterligare en beroendeframkallande tobaksprodukt.

Tobakskonventionen säger att parterna är skyldiga att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella och andra krafter inom tobaksindustrin samt att parterna är skyldiga att införa effektiv lagstiftning för att minska tobaksbruket.

Ändå tycks Maria Larsson, barnminister med ansvar för folkhälsofrågor, gå i taket av de förslag som påstås finnas med i det nya tobaksproduktdirektivet, att begränsa smaksättningar i tobak. Smaksättningar som läggs till för att attrahera en yngre publik. Sveriges barnminister motsätter sig en åtgärd som vi vet har effekt i tobaksförebyggande arbete. När andra länder arbetar för en utfasning av tobak arbetar Sverige, ett land som tidigare kunnat vara stolt över sitt folkhälsoarbete, med att propagera för fler tobaksprodukter i EU.

Sveriges barnminister har alltså valt att värna om industrins rätt istället för barnens.

En tydlig retorik från snusbolagen har varit att få Sveriges politiker, svenska folket och resten av EU att tro att snus är en hälsoprodukt och ett effektivt avvänjningsmedel. 75 procent av de svenska männen har dock klarat av att sluta röka helt utan snus. Snus innehåller dessutom 8-10 gånger mer nikotin än cigaretter vilket gör produkten mer beroendeframkallande. Snusare löper större risk att drabbas av diabetes typ 2 liksom att dö i hjärtinfarkt och i stroke. Det svenska snuset innehåller ett flertal cancerframkallande ämnen och försämrar munhälsan med risk för tandlossning och frilagda tandhalsar.

Att andra EU-länder inte vill ha ytterligare en skadlig och starkt beroendeframkallande tobaksprodukt är inte förvånande, vilket land i världen vill ha fler beroendeframkallande produkter än vad som redan finns på marknaden? Sverige skulle förmodligen säga nej till nya skadliga produkter även om de inte var lika hälsofarliga som cigaretterna.

Att påstå att snus är som vilken vara som helst går inte, tobak är hälsoskadligt och beroendeframkallande och ska behandlas därefter. Det nya Tobaksproduktdirektivet är ännu inte officiellt, men kommissionens ståndpunkt har varit tydlig. Förslaget syftar till att försvåra tobaksindustrins nyrekrytering av minderåriga kunder när det gäller både rök- och rökfritobak.

EU försöker gemensamt ta strid mot tobaksindustrins nyrekrytering av unga men Sveriges ministrar spenderar istället sin tid på att konsekvent motarbeta alla förslag. Våra ministrar bryter mot tobakskonventionen och går snusbolagens ärenden i Bryssel för att sprida en tobaksprodukt i EU, som inte är önskad. Men värre är ändå att vår barnminister med ansvar för tobaks- och hälsofrågor, är långt ifrån uppmuntrande till att tobak begränsas och att barn skyddas.

Genom att motarbeta ett exportförbud och begränsningar av smaktillsatser, motarbetar Maria Larsson det hälsofrämjande arbetet samtidigt som hon bryter mot både Tobakskonventionen och Barnkonventionen. Hon är beredd att slåss för snuset, trots att det sker på barnens bekostnad.

Jag säger som EU-parlamentarikern Carl Schlyter: “Den enda som tjänar på att snuset släpps fritt är tobaksindustrin, det ska inte politiker kämpa för.“

Vi behöver politiker som slåss för våra barn och unga, inte för snuset.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser