EU:s nya direktiv – snusförbud kvar

BRYSSEL Stora varningsbilder på tobakspaketen, förbud mot smaktillsatser och fortsatt exportförbud för svenskt snus. Så blir troligen EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv som presenteras 19 december.

Det är nyhetssajten www.europolitics.info som berättar att EU-kommissionens ordförande José Manuel Barraso jäktar på tjänstemännen för att förslaget inte ska bli ännu mer försenat, rapporterar Tobaksfakta.

Det har tidigare fördröjts sedan Swedish Match uppgav att man erbjudits betala mutor för att lätta på dagens snusförbud i övriga EU. Det ledde till att hälsokommissionär John Dalli från Malta tvingades avgå och han efterträddes nyligen av Tonio Borg.

Enligt källor som Europolitics talat med så ska ett nytt direktivförslag om tuffare tobaksregler i EU behandlas vid kommissionärernas möte 19 december.

Det uppges innehålla förslag om att cigarettpaket i EU framöver ska vara lika, med raka hörn och stora varningsbilder (75 procent på både fram- och baksida). Förbud mot smaktillsatser, inklusive koffein och vitaminer, maxgränser för tjära, nikotin och kolmonoxid. Och en särskild märkning för att kunna bekämpa cigarettsmuggling.

Säljförbudet mot svenskt snus blir kvar (utom i Sverige) och även ett stopp mot försäljning av annan muntobak i unionen sägs vara på gång.

Stämmer uppgifterna så betyder det att svenska regeringens ihärdiga uppvaktning hos nye hälsokommissionären för att få bort exportförbudet av snus inte haft framgång.

Handelsminister Ewa Björling (M) hotade efter mötet i måndags med “fullskaligt krig“ i EU, vilket enligt Expressen snarare gjort EU-kommissions ordförande Barroso irriterad och i ett hemligt dokument kritiserat Sverige. Bland annat att misslyckas sköta vårt undantag eftersom svenskt snus, trots exportförbudet, når andra EU-länder.

• Vad sägs om förslaget ovan till nytt tobaksdirektiv?
– Det är bra steg på vägen till bättre folkhälsa om det stämmer, även om flera detaljer återstår. Det kan bli en lång match och tobaksbolagen har inte gett upp, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tankesmedjan Tobaksfakta, till Drugnews.

Förslagen ska efter att kommissionen bestämt sig senare behandlas även i EU-parlamentet och Ministerrådet innan det kanske kan komma på plats om cirka 1,5 år.

• Samtidigt har idag tidigare hälsokommissionären John Dalli stämt Swedish Match för att “spritt falsk information“ om honom kring muthärvan. Dalli hävdar att han inte på något sätt varit inblandad och deltagit i några påstådda möten om att få bort EU:s snusförbud.

Den utpekade affärsman som uppgett att han hade goda kontakter med Dalli för att påverka snuspolitiken greps i veckan på Malta och anklagas för mutbrott, rapporterar Malta Today.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser