Skånska föräldrar mer alkoholliberala

ÖSTERSUND Föräldrars attityder spelar en viktig roll för barnens drickande. Men i snitt var femte förälder har bjudit sin femtonåring på alkohol. Tonårsföräldrar i Skåne bjuder mer än de i norr, visar en Sifo-enkät.

Det är Folkhälsoinstitutet som beställt enkäten där 2 100 föräldrar med barn födda 1996 tillfrågats per telefon om alkoholvanor.

Det visade sig att 78 procent i genomsnitt säger nej till att servera sina barn. Men de geografiska skillnaderna är stora. I Västerbotten har bara 10 procent bjudit, medan i Skåne har hela 39 procent bjudit sin tonåring på alkohol. Även i Blekinge (30 proc.), Kalmar län (27 proc.), Gotland och Halland (26 proc.) bjöd föräldrar betydligt mer än norröver.

Att alkohol är mer lättillgängligt i södra Sverige, beroende på billig alkohol från Danmark och Tyskland, kan inverka på bjudvanorna, uppger Pi Högberg på FHI för Accent.

I enkäten svarade 8 procent av tillfrågade föräldrar att bjud i sin närvaro bidrar till att barnen dricker mindre, medan 48 procent tror att de dricker mer.

• Studien publiceras inför nyår med budskapet från Folkhälsoinstitutet att restriktiv hållning bland tonårsföräldrar är viktig för att motverka tonåringars alkoholkonsumtion enligt forskning.
Visa intresse för din tonårings nyårsplaner, ordna festliga alkoholfria alternativ, ha gemensamma regler med andra föräldrar och svara nej när tonåringen vill få alkohol, är några tips.

• Kampanjen Tänk OM har fler råd till tonårsföräldrar.

Etiketter:

Annonser