Droger per brev ökar

ARLANDA Droger i brevförsändelser fortsätter öka. På Arlanda postterminal gjorde tullen 4 200 beslag ifjol, en ökning med 40 procent, rapporterar Ekot.

Tullen finns i postsorteringen och hittar dagligen ett tiotal brev eller paket med illegala preparat, som LSD och heroin, eller ännu inte klassade syntetiska droger.

Cirka en miljon försändelser passerar varje dygn Arlanda. Tullpersonal söker med hjälp av röntgen, narkotikahundar och sin erfarenhet efter heta försändelser där droger gömts, ibland indränkt i papper eller frimärken.
I snitt hittade ifjol tullen varje månad sex kilo pulver och nära 6 000 tabletter i postflödet på Arlanda, vilket är 50 procent mer än 2011, enligt SR Ekot.

De ökade beslagen i postförsändelser beror ökade möjligheter att beställa via internet. Idag finns nära 700 sajter där droger saluförs inom EU, en ökning från 170 för två år sedan.

Inte bara illegala preparat ökar i posthanteringen, utan även ännu oklassade droger som myndigheterna sedan våren 2011 få omhänderta och förstöra efter åklagarbeslut.

Många adressater är ungdomar som med ett par datorklick gör beställningen, betalar och sedan väntar på brevbäraren.

Etiketter:

Annonser