Ökad cancer bland kvinnor som röker

WALTHAM Ändrade rökvanor, högre tobakskonsumtion och halsbloss ses som några av anledningarna till att risken hos kvinnor att dö av lungcancer nu är lika hög som hos manliga rökare, visar en amerikansk undersökning.

I studien, publicerad i New England Journal of Medicine, har forskare vid the American Cancer Society Surveillance and Epidemiology Research granskat data från ett flertal studier under 50 års tid med över två miljoner kvinnor i USA.

Efter andra världskriget började det bli vanligare med kvinnliga rökare. Den första jämförande studien gjordes under 1960-talet, i den kom forskarna fram till att risken var tre gånger högre för kvinnor som rökte att drabbas av lungcancer jämfört med de som inte rökte.

När forskarna granskade medicinska data om kvinnor åren 2000–2010 hade risken ökat till 25 gånger. Dessa data följer samma mönster som för rökande män, men med den skillnaden att dessa data för män uppträdde redan 1980 och har sedan dess legat stilla där.

Tobaksbolagen lanserade en tid cigarettsorter betecknade som “light“ och “mild“, men det har inte det ledde inte till färre cancerfall. Utan har snarare förstärkt sjukdomarnas utbredning, eftersom svagare cigaretter innebär att rökarna drog djupare halsbloss och ökade högre konsumtion för att uppnå nikotinets effekt, skriver forskarna i rapport.

– Den stora ökningen av sjukdom med dödlig utgång hos kvinnliga rökare har fortsatt i flera decennier trots att orsakerna till lungcancer på grund av rökning konstaterades hos manliga rökare. Att gå över till märken med lägre innehåll av tjära och nikotin har inte hjälpt, konstaterar Michael J. Thun, vid the American Cancer Society Surveillance and Epidemiology Research, i en kommentar.

Ifjol publicerades en studie där resultaten visade att kvinnor som rökt större delen av sitt liv riskerade att dö tio år för tidigt på grund av tobaksrelaterade sjukdomar. Den studien konstaterade också att de kvinnor som slutade röka vid 30 års ålder hade samma överlevnadsfrekvens som icke-rökare.

• I Sverige röker numer något fler kvinnor än män och en ökning av lungcancer märks främst hos kvinnor.

Etiketter:

Annonser