Medicinsk marijuana ökar bruket

WASHINGTON Delstater i USA som tillåter “medical marijuana“ har även högre användning av drogen. Det visar en studie som undersökt samband mellan legalisering, bruk, missbruk och beroende.

Amerikanska forskare har gått igenom de 50 delstaternas lagar och jämfört med två nationella databaser om epidemilogi, hälsa och drogmissbruk (NESARC och NSDUH) och mätt cannabisanvändning och beroende.

“Denna studie indikerar att delstater som legaliserat marijuanaanvändning i medicinskt syfte har betydligt högre användning, missbruk och beroende av marijuana“, skriver forskarna i en diskussion.

I en av datakörningarna var prevalensen av cannabisrelaterade sjukdomar högre, medan nivån för missbruk och beroende inte var lika tydlig i den andra.

De överlåter till framtida forskning att undersöka om sambanden är kausala eller beror på underliggande orsaker, som exempelvis positivare normer till marijuna-användning när “medical marijuana“ tillåts. Även möjligt att ökad tillgänglighet och kommersiell marknadsföring till marijuana i medicinskt syfte bidrar till ökad illegal användning.

THC i cannabis har väldokumentat smärtstillande verkan, (används numer även i spray för några ms-patienter i Sverige), men behandlingseffekt av att röka drogen (vid behandling av vissa sjukdomar och besvär) är omtvistat och vetenskapen oenig.

I USA tillåter numer 18 delstater medicinsk marijuana, och personer med tillstånd kan även få odla och innehav mindre mängder själv i några delstater.
Delstaterna Colorado och Washington har efter folkomröstning i november även tillåtit marijuana för nöjesbruk.

En skeptiker till trenden med marijuana som medicin är psykiatrikern Timothy R. Jennings från Tennesse som i en artikel uppmanar American Psychiatric Association att agera.
“Medicinsk marijuana för behandling av psykiatriska problem är inte bättre än att förskriva rökning av cigaretter för behandling av lungproblem“, skriver han.

• Fotnot: Studien “Medical marijuana laws in 50 states: investigating the relationship between state legalization of medical marijuana and marijuana use, abuse and dependence“ publiceras av National Institutes of Health.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser