UNF: samhället sviker unga

STOCKHOLM Var femte ung 16-19-åring super i brist på andra aktiviteter. Det framgår i en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Ungdomens Nykterhetsförbund. • Se även filmen om “Bra Uteliv“.

Rapporten presenterades i onsdags på ett riksdagsseminariet “Tonårstid utan sprit – vill vi verkligen dit?“, där en panel fick utveckla sin syn på de olika frågeställningarna.

Av YouGov-enkäten – där 516 ungdomar online deltog – framgår även att av ungdomar som går nian på högstadiet har 57 procent någon gång druckit alkohol. I gymnasiets åk 2 är 83 procent alkoholkonsumenter.

Nöjda med sin fritid är 83 procent av grundskoleeleverna, men bara 64 procent på gymnasiet. Varför dricker då tonåringar? 21 procent uppger att de inte har något annat att göra på sin fritid. 68 procent säger att det är för att umgås, men bara 43 procent av de som dricker säger att de tycker om det.

Den bärande frågan som ställdes var hur man ska få de 21 procent av ungdomar i åldern 16– till 19 år, som dricker i brist på annat, att i stället ägna sig åt andra aktiviteter.

– Ingen ung väljer främst att hänga på stan och dricka alkohol. Det gör unga när samhället sviker dem och inte skapar förutsättningar för en bra fritid. Därför behövs det politiker som vill satsa på bra nyktra mötesplatser, sade UNF:s förbundsordförande Linda Engström, moderator vid mötet i riksdagen.

Panelen var, inte överraskande, fullt eniga om att mer måste göras för unga. Men den främsta metoden för att nå framgång för denna grupp var något splittrad.

UNF är helt klar över vad som främst behövs – fler nyktra mötesplatser som caféer eller aktivitetshus, det behovet fick också stöd.
– I min hemkommun Osby har de anställda på fritidsgårdarna sagt att de kan arbeta under hela sommarlovet. Gårdarna skulle alltså kunna hållas öppna under åtta sommarveckor, men bedrövligt nog svarar kommunen att det saknas 70 000 kronor och inte kan hålla öppet, sade Anna Raninen, informationschef vid CAN.

Håkan Fransson, drogförebyggare från Öckerö en kommun som framgångsrikt lyckats minska ungdomsfylleri, menade att det finns en lagstiftning som att hålla sig till.
– Barn under 18 år ska inte erbjudas dricka alkohol. Det är ett ansvar för föräldrar, skola och myndigheter att se till att den lagen följs, sade han.

• Drugnews: Men går det inte att lagstifta att kommunerna måste hålla öppet nyktra mötesplatser för tonåringar på fritiden?
– Jo, det är klart att vi skulle kunna lagstifta om sådana saker. Men vi fokuserar i stället på att hjälpa de tio procent ungdomar som lever under hot att bli utkastade hemifrån av sina föräldrar. Och olika sociala åtgärder som Socialstyrelsen tagit fram för att hjälpa de ytterligare nio procent unga som lever i familjer med missbruksproblem, svarade Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig vid Socialdepartementet.

UNF kritiserade också ANDT-strategin där målet är att unga inte ska använda tobak och narkotika medan för alkohol är målet bara att skadlig konsumtion som ska minskas och alkoholdebuten skjutas upp. Politiker och folk i allmänhet har accepterat att alkoholen är del av tonåren. Att det inte finns visioner eller mål om att minderåriga faktiskt inte ska dricka alkohol tycker UNF:s Linda Engström är sorgligt.

Socialdepartementet meddelar senare till Drugnews att det är ett “missförstånd“ om strategin, “när det gäller personer under 18 år så finns en nollvision“.

• Vid seminariet presenterades också en tecknad kortfilm om “Bra uteliv“.

Etiketter:

Annonser