Starka röster i film om cannabis

Starka vittnesmål om cannabis i ny film inspelad i Göteborg. Med skolelever, de som inte prövat drogen, de som fastnat och läkare. “Det är som att plocka upp en huggorm i svansen. Visst kan man klara sig, men rätt vad det är så biter den dig“, säger narkosläkaren Kai Knudsen på Sahlgrenska sjukhuset.

• Filmen “Sanningen om Cannabis“ är till för alla unga som inte hunnit pröva den psykopatogena drogen och är producerad av Hälsofrämjande film för Tandvård mot tobak och har fått stöd av Folkhälsoinstitutet.

“Med hjärnan som insats röker våra ungdomar för livet“. (Filmen är 21:43 minuter lång).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser