Lättare stoppa nätalkohol för tullen

STOCKHOLM Tullverket har fått större befogenheter att leta efter och stoppa alkohol och tobak som ska punktskattas i Sverige. Det kan leda till att mer omhändertas, enligt myndigheten.

Efter en lagändring vid årsskiftet kan tullen lättare kontrollera hela transporten från säljare till slutkund, land annat söka i lager och omlastningsställen.

– Det underlättar ju vårt arbete väldigt mycket att vi inte behöver stå och passa på en lastbil. Utan att vi, när vi misstänker att det finns alkohol på ett lager, kan gå dit och leta och titta efter det, säger Sune Rydén, nationell specialist på tobaks- och alkoholfrågor på tullen, till SR Ekot och Drugnews.

Nätbeställning av vin, öl och sprit har ökat från andra EU-länder för eget bruk, men svensk alkoholskatt måste betalas. Tidigare fick tullen inte söka i lager och andra platser, utan måste leta efter obeskattade varor i fordon.

Hittills i år har tullverket gjort 16 tillslag i Sverige som resulterat i cirka 11 000 liter omhändertagen alkohol som beställts via internet. Under fjolåret stoppades knappt 62 000 liter nätalkohol och tullen tror att mängden kan komma fördubblas i år.

Det är mest nätbeställd alkohol som hittats vid kontroller av misstänkt punktskattebrott i exempelvis bussgods och lokaler.

– Förhoppningen är att personer ska avstå från att beställa alkohol från oseriösa vinklubbar och hemsidor som påstår att de betalat svensk alkoholskatt, men inte gör det. Kunder måste vid upptäckt betala både hela skatten och riskerar därtill skattetillägg på 20 procent, säger Sune Rydén.

Däremot har ingen nätbeställd tobak hittats ännu i år, vilket han tror beror på att flera nätsidor som säljer från andra EU-länder till svenskar stängt. Bland annat i Polen och Estland.

Tullen får dock fortfarande inte gå in i de hundratals särskilda skattelager där företag kan förvara obeskattade varor innan försäljning. Något som även ligor utnyttjar och låtit laster försvinna utan att punktskatt betalats. Staten förlorar på så sätt uppåt två miljarder kronor i skatt årligen, enligt beräkningar.

– Skatteverket har möjlighet att kontroller dessa lager. Men kanske man skulle kunna minska problemet med laster som försvinner genom att korta tiden att betala skatten efter försäljning som idag är upp till 72 dagar, säger han till Drugnews.

Smuggelbrott genom alkohol och tobak som förs in för att säljas vidare berörs inte heller av förändringen vid nyår. Dessa beslag fortsätter tullen att göra vid gränskontrollerna.

• Hittills i år har tullen omhändertagit 2 866 liter sprit, 4 494 liter öl och 3 350 liter vin vid 16 tillfällen avsedd för 275 köpare. Tillslagen gjordes i Göteborg, Jönköping, Stockholm, Umeå och Boden, rapporterar Ekot.

• Fotnot: Nätalkohol/ Ifjol stoppade tullverket nära 62 000 liter internetalkohol, dessutom överläts två ärenden på cirka 30 000 liter nätalkohol till Skatteverket för beskattning.
• Smuggling/ Tullbeslag på grund av smuggling var ifjol 44 000 liter sprit, 56 000 liter vin och 328 000 liter starköl. Och drygt 26 miljoner cigaretter beslagtogs ifjol (50 procent mer än året före), dessutom togs 4,5 ton snus och 19 ton röktobak, enligt tullverkets statistik.

Etiketter:

Annonser