“Möjligt påverka EU i alkoholfrågan“

EU-medlemskapet har påverkat svensk alkoholpolitik, men även omvänt medfört att folkhälsoaspekter idag mer uppmärksammas unionen. Det beskrivs i en ny intervjubok med IOGT-NTO:s förre ordförande Sven-Olov Carlsson.

Svenska EU-medlemskapet följdes av att flera monopol försvann och ökad alkoholkonsumtion, men även en harmonisering där EU-länder tagit intryck av nordiska modellen.

Intervjuboken “Tajming, kunskap och lite tur“ (Sober, 124 sidor) beskriver hur nykterhetsrörelsen förberedde sig, tog fram strategier och började arbeta mer internationellt. Författaren, Accents förre chefredaktör Eva Åhlström, har intervjuat Sven-Olov Carlsson som tillträdde som ordförande i IOGT-NTO vid EU-inträdet 1995 och avgick 2009.

Boken presenterades vid ett release-mingel med panelsamtal på Europahuset i Stockholm i fredags.

Drugnews fick en pratstund med huvudpersonen i boken, Sven-Olov Carlsson:
• Hur förhöll sig IOGT-NTO till EU-medlemskapet?
– Vi fann att förhandlingsresultatet om svenskt medlemskap var klart otillfredsställande på alkoholområdet och varnade för det. Tyvärr fick vi rätt. Efter en extrakongress 1994 uppmanade vi medlemmarna att delta i folkomröstningen och att själva ta ställning, svarar han.
Ungdomens nykterhetsförbund uppmanade tvärtom sina medlemmar att rösta nej.

• Hur blev det, tycker du?
– Jag är missnöjd över att vi förlorade de flesta monopolen, införselkvoter, reklamförbud och annat som lett till högre konsumtion och fler alkoholskador. Men samtidigt tog vi strid för Systembolaget och lyckades övertyga EU-domstolen om att folkhälsa var detaljmonopolets motiv, inte att missgynna leverantörer.

– Det hade blivit ännu sämre utan oss. IOGT-NTO har utvecklats och arbetar mer internationellt idag och bygger nätverk och bidrar till att lyfta alkoholfrågan politiskt. Alkoholindustrin började lobba och bilda allianser för länge sedan för att undvika tobaksbolagens öde och söker sig till nya marknader.

• Hade det varit bättre att inte gå med i EU utifrån alkoholfrågan?
– Nej, jag tror inte det. Jag röstade själv ja och har inte ångrat det. Om vi inte hade gått med i unionen, så hade vi ändå påverkats, men inte fått sitta med vid beslutsbordet. Norge är ju utanför, men är ändå knutet till EU genom sitt EES-avtal, och har ändå drabbats av ökad konsumtion och smuggling av alkohol.

• Är det möjligt att påverka i unionen?
– Ja, svenska EU-ordförandeskapen har även drivit på att ta fram en första alkoholstrategi. Det är möjligt för civila samhället att påverka, det finns alltid fönster öppna. Med kunskap, vara påläst, rätt tajming och arbeta på alla nivåer.

– Sverige har blivit lite onyktrare, men övriga EU har blivit lite mer nyktert. En harmonisering pågår. Men framtiden är inte skrivit i sten, utvecklingen inte ödesbestämd. Europa har högst supande i världen, varför ska industrin få växa i tredje världen – lära folk i länder där man inte dricker att dricka “ansvarsfullt“?, säger Sven-Olov Carlsson.

Han anser att den nuvarande alkoholstrategin snabbt måste följas av en ny – där reglering av priser, tillgång och marknadsföring framhålls som effektiva instrument.
Men när den gamla strategin gick ut vid årsskiftet, så fanns ingen ny på plats. Det är EU-kommissionen som hittills bromsat, enligt förre nykterhetsbasen.

• Sven-Olov Carlsson, 60 år, har fortsatt att arbeta för en mer restriktiv alkohol- och narkotikapolitik på internationell bas. Han är idag president för både IOGT International och ordförande i World Federation Against Drugs.

Etiketter:

Annonser