“Snus en nationell angelägenhet“

STOCKHOLM EU ska hålla sig bort från svenskt snus och dess smaktillsatser. Det är riksdagens socialutskott enigt om.

EU-kommissionen presenterade strax före jul förslag till ett reviderat tobaksdirektiv. Där slog fast att svenskt snus fortsatt inte ska tillåtas säljas i övriga unionen, men även ändringar om vilka smaktillsatser som får finnas i snuset.

Det är något som partierna i riksdagens socialutskott inte gillar.
– Så länge snus bara får säljas i Sverige finns det ingen anledning att EU ska dirigera vilka smaktillsatser som får användas, säger Andes W Jonsson (C), ordförande för riksdagens socialutskott, till Ekot.

Eftersom kommissionen inte vill tillåta svenskt snus i de andra EU-länderna, så anser socialutskottet att regleringen av det är en nationell angelägenhet.

Utskottet anser att förslaget ska prövas enligt “subsidiaritetsprincipen“ (om en tredjedel av EU-ländernas parlament tycker att en fråga ska skötas nationellt istället för av unionen, så ska EU släppa den).

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser